Unge taler... okay!

Det er en myte at de unge bander og taler grimt. Ældre forstår udmærket de unge. Og de unge bander ikke mere end de gamle, -de bruger bare fucking anderledes...ukvemsord!

De unge taler grimt, de bander uafbrudt, og de bruger engelske låneord i et væk! Ældre kan mennesker ikke forstå, hvad de unge siger!

Sådan lyder myterne om de unges sprog i dag, og sådan har de lydt i generationer. Men forestillingerne holder ikke til et videnskabeligt eftersyn.

Ældre forstår udmærket unge

Sprogforsker Marianne Rathje fra Dansk Sprognævn har analyseret 24 samtaler mellem tre generationer af kvinder.

- Og hvis myterne holdt stik, skulle min undersøgelse have vist, at de ældre kvinder ikke forstod, hvad de unge sagde, og at de unge bandede meget mere end de ældre. Men det var slet ikke tilfældet.

Fuck that shit! Okay!

Der var ikke flere misforståelser mellem ældre og unge, end der var mellem kvinderne fra samme generation. Og de unge bandede hverken mere eller mindre end de ældre; de brugte bare nogle andre bandeord, for eksempel "shit" og "fuck", fortæller Marianne Rathje.

Hendes undersøgelse bekræftede til gengæld delvist myten om, at de unge bruger flere engelske ord end de ældre. Men den forskel skyldes især ordet "okay", som er meget populært blandt de unge.

Det var bare sådan noget: Hvad!?

Der var dog et træk ved de unges sprog, som de havde næsten helt for sig selv, nemlig tendensen til at lave citater. Citaterne er små dramatiseringer a' la': "Det var bare sådan noget: Hvad!?", som unge bruger i stedet for at sige "Så blev jeg meget overrasket".

Facebook
Twitter