Voldsom uenighed om KB-Hallens fremtid

Bygningssyn kræver den nedbrændte KB-Hallen genopbygget i så gammeldags en stil, at den vil være uanvendelig.

Den nedbrændte KB-Hallen i København skal restaureres, men der er voldsom uenighed om, hvordan den nye hal skal se ud.

Det Særlige Bygningssyn under Kulturministeriet har onsdag afvist KB's ønske om at genopføre hallen med moderne og billige metoder. Den brandskadede betonkonstruktion må derfor ikke rives ned, men skal restaureres.

Alt for dyrt for klubben

Det skyldes, at den fredede hal er så unik en konstruktion, at den skal genopføres med de samme materialer, de samme farver og det samme indre, som den havde før den enorme brand, der ødelagde bygningen 28. september.

- Det Særlige Bygningssyns anbefalinger er samlet set uacceptable for klubben, siger KB's formand Niels-Christian Holmstrøm og fortsætter:

- Flere af anbefalingerne vil for det første i ekstrem grad fordyre en genopførelse af hallen, og for det andet vil enkelte krav endda føre hallen længere tilbage end til fredningstidspunktet.

- KB ønsker ikke et museum, men en funktionsdygtig hal, siger han.

Vil gøre KB Hallen mere funktionel

Forud for behandlingen i Det Særlige Bygningssyn havde KB fået udarbejdet et skitseprojekt, der efter klubbens opfattelse i vid udstrækning respekterede hallens fredning.

Samtidig ønskede klubben dog at gøre hallen mere funktionel ved blandt andet at øge antallet af toiletter og gøre handicapvenligheden større - og i det hele taget tilføre hallen de nødvendige funktioner, der i dag er myndighedskrav til, når en hal i KB-Hallens størrelse opføres.

Afgøres til januar

- Hvis Det Særlige Bygningssyns anbefalinger følges, må KB konstatere, at klubben efterlades med en totalt uanvendelig bygning. KB vil derfor gøre indsigelse mod og påklage anbefalingerne, siger Niels-Christian Holmstrøm.

Det Særlige Bygningssyns vurdering er kun en anbefaling og ikke Kulturarvsstyrelsens endelige afgørelse. Den endelige beslutning vil blive truffet i løbet af januar 2012.

Ritzau