Lærerne har ikke fået en arbejdstidsaftale i nyt forlig

Det kommunale forlig indeholder ikke en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlernes løsning på striden er at nedsætte en kommission.

Michael Ziegler og Anders Bondo står bag aften om at nedsætte en kommission, der skal se på lærernes arbejdstid. Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, var hemmelighedsfuld, da han tidligere i dag trådte ud af Forligsinstitutionen og kunne fortælle, at der var landet en aftale om en ny overenskomst for lærere og andre ansatte i kommunerne.

Men han forsikrede om, at der var en løsning på slagsmålet om lærernes arbejdstid i den aftale, partnerne var blevet enige om.

Det er dog hverken den løsning, lærerne havde håbet - eller den, forhandlerne på lønmodtagernes side fra begyndelsen havde bragt med ved forhandlingsbordet.

I stedet for at lave en ny arbejdstidsaftale for lærerne, er parterne på det kommunale område blevet enige om, at løse striden ved at nedsætte en "undersøgelses-kommission", som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen.

En ny start

Lærernes formand og forhandler for de kommunalt ansatte fortæller til pressen, at han er tilfreds med den nye aftale.

- Det er et projekt, jeg tror på. Michael Ziegler og jeg har forhandlet i fem måneder, og vi har ikke kunne blive enige. Med den her kommission får vi et bredere grundlag for fremtidige forhandlinger, siger Anders Bondo Christensen.

Afdækningen skal danne udgangspunkt for fremtidige overenskomstforhandlinger.

Chefforhandler for arbejdsgiverne på det kommunale område, Michael Ziegler, mener, at aftalen er et godt fundament, for "en ny start".

- De mange dygtige lærere og undervisere spiller en absolut nøglerolle i arbejdet med at danne og uddanne vores børn og unge. Derfor har det været vigtigt for os at indgå et forlig, som understøtter deres arbejde og udviklingen af folkeskolen, siger chefforhandleren i en pressemeddelelse.

Det nye forhandlingsforløb om arbejdstiden skal være afsluttet senest i 2021. Lovindgrebet fra 2013, der i dag regulerer lærernes arbejdstid, står derfor stadigt ved magt. Og det vil det gøre i hvertfald tre år endnu.

Det fremgår af et resultatpapir, som KL, Forhandlingsfællesskabet og Lærernes Centralorganisation netop har offentliggjort.

Lovbestemt arbejdstid

I papiret bliver det gjort klart, at der frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 skal være et forpligtende forhandlingsforløb.

I perioden skal der nedsættes en kommission, der skal afdække, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte god undervisning.

Lærernes arbejdstid er, som følge af et politisk indgreb ved tidligere forhandlinger om overenskomst, i dag reguleret af lov 409. Sådan har det været siden 2013.

Da parterne kunne ikke nå frem til en aftale i Forligsinstitutionen, endte forhandlingerne i sammenbrud og de offentlige arbejdsgivere lockoutede omkring 67.000 lærere fra hele landet.

Efter 25 dage vedtog Folketinget en ny lov, der på nuværende tidspunkt afgør rammerne for lærernes arbejdstid.

Kommunal aftale

Den nye kommunale aftale omfatter 500.000 lønmodtagere i den offentlige sektor.

Udover oprettelsen af en kommission indeholder den en lønramme på 8,1 procent over de kommende tre år.

Reguleringsordningen videreføres for at sikre, at lønnen i den private sektor følger lønudviklingen i den private sektor, men det såkaldte privatlønsværn fjernes.

Det betyder, at offentlige lønninger ikke kan stige mere end de private.

Aftalen indeholder ifølge de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, også en overenskomstmæssig aftale om sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause.

Forliget giver desuden lærerne bedre aflønning for deltagelse på lejrskole. I Lov 409 kunne lærerne kun afregne for 14 timers arbejde.

Med den nye formulering, får lærerne stadig aflønning for 14 timer. De sidste 10 ses dog som rådighedstjeneste, hvor der gives løn en tredjedel af arbejdstiden.

Det kan ende i konflikt

Overenskomstforliget for de kommunalt ansatte vil med al sandsynlighed friholde en halv million kommunalt ansatte fra strejke og lockout.

Men konflikten er ikke afværget før aftalen har været til urafstemning blandt forbundenes medlemmer.

Lærernes formand håber dog ikke, at den overraskende løsning på striden om lærernes arbejdstid får de kommunalt ansatte til stemme nej:

- Der vil være nogle, der stemmer nej, fordi vi ikke fik aftalen, de håbede på. Men det er også derfor, at jeg nu tager rundt og mødes tillidsrepræsentanter på landets skoler, siger han og understreger:

- Hvis der er noget, Folkeskolen ikke har brug for, så er det konflikt.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter