Markant færre senge på hospitalsafdelinger skaber bekymring

Læger og patienter utilfredse med faldende antal medicinske sengepladser. Danske Regioner erkender, der er problemer.

Det er blevet markant sværere for alvorligt syge danskere at blive indlagt på en medicinsk sengeafdeling.

På fire år er der fjernet mindst 400 senge, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som DR har analyseret.

Det svarer til, at hver 11. medicinske seng er forsvundet.

Medicinske afdelinger tager sig særligt af alderdommens sygdomme, hjerte- kredsløbssygdomme og lungesygdomme. Udviklingen giver dybe panderynker hos interesseorganisationen Danske Patienter.

- Det får mig til at tænke, at det er årsagen til, at der ligger rigtig mange patienter på gangene og ikke får den omsorg og behandling, som de har brug for, siger Annette Wandel, der er vicedirektør i foreningen.

DR har de seneste måneder fortalt om gentagne problemer med massiv overbelægning på danske sygehuse.

Blandt andet i Randers. Her viste en opgørelse fra den 5. april, at der på Regionshospitalet Randers var indlagt 69 patienter mere, end hospitalet er normeret til.

Selv da hospitalets ekstra 39 senge var taget i brug, manglede man stadig plads til 30 patienter.

- Noget tyder på, der er for lidt kapacitet i forhold til borgere, der har brug for at blive indlagt, siger Annette Wandel.

For få senge til for mange patienter

Overbelægningen på danske sygehuse har været markant i årevis. Det er særligt i årets tre første måneder, der er problemer, og det kulminerede i marts i år, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som DR har analyseret.

Her havde 44 sygehusafdelinger gennemsnitligt flere patienter end senge - det svarer til hver femte på landsplan.

- Jeg synes ikke, det er særligt trygt at have patienter liggende på gangene. Jeg arbejder selv på en medicinsk afdeling, og jeg synes, det er utilfredsstillende. Det kan vi altså ikke være bekendt, siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

Tallene dækker ikke Region Syddanmark, da Sundhedsdatastyrelsen ikke har modtaget data derfra.

400 færre senge

Det er især de medicinske afdelinger, der mærker presset. Målt fra marts 2014 til marts i år er antallet af sengepladser faldet fra 4583 til 4188.

Dermed er sengekapaciteten faldet med ni procent på fire år.

- Vi har haft en voldsom reduktion i antallet af senge over de seneste mange år, og det er jo med til at skabe problemer for patienterne, når de indlagt i perioder, hvor der er overbelægning, siger formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

- Det går ud over kvaliteten, behandlingen og patientsikkerheden, siger han.

Danskere over 65 år er en udfordring

På de medicinske afdelinger er en af de store patientgrupper ældre over 65 år, og det giver ekstra udfordringer, fordi der bliver flere og flere ældre i befolkningen. De seneste fire år er der kommet knap 90.000 flere danskere over 65 år.

Og det er særligt de ældre, som benytter medicinske afdelinger. Ifølge en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen var 12 pct. af de i alt ca. 984.000 ældre borgere over 65 år indlagt mindst én gang på en medicinsk afdeling i 2014.

- Vi har set en kraftig begrænsning i antallet af senge i samme periode som vi oplever, der bliver flere ældre, og at de ældre fejler flere forskellige ting. De to ting, når de spiller sammen, betyder, at vi får overbelægning, siger Andreas Rudkjøbing.

Danske Regioner: Det er en bevidst strategi

Karin Friis Bach (R) er formand for Sundhedsudvalget hos Danske Regioner. Hun forklarer, at man helt bevidst har skruet ned for antallet af sengepladser.

- Det er ikke meningen, at man skal ligge og komme sig inde på sygehuset, sådan som man gjorde i tidligere tider. Udviklingen går i retning af, at vi laver de her højt specialiserede sygehuse, hvor man kommer ind og får en supergod behandling, og så kommer man hjem igen, siger hun.

Men den forklaring er Danske Patienters vicedirektør ikke tilfreds med.

- Det er en rigtig bekymrende udvikling, fordi vi har set, det betyder senge på gangene, og det ved vi fører til flere fejl og dødsfald, siger Annette Wandel.

Lægeforeningen er også bekymret for fremtiden.

- Det, vi bør gøre, er jo selvfølgelig at kigge på, om antallet af senge er det rigtige. Det er rigtig vigtigt, og så er der behov for at få styrket kommunernes tilbud, lyder vurderingen fra formand, Andreas Rudkjøbing.

- Det hænger ikke sammen lige nu

Karin Friis Bach erkender, at udviklingen er problematisk.

- Jamen det hænger jo heller ikke sammen lige nu, det vil jeg godt anerkende. Jeg kunne da også vældig godt tænke mig, at vi havde noget mere luft i systemet på sygehusene, sådan så der også var tid og mulighed for at sætte ekstra ressourcer af, når der kom et ekstra pres. Men det koster at have ekstra personale og ekstra senge stående, så det har vi altså ikke ressourcer til lige nu, fastslår hun.

Facebook
Twitter