Kimende kirkeklokker og kanonsalutter: Da Danmark tog afsked med prins Henrik

Flere af danskernes blomsterbuketter var at finde i kirken, da prins Henriks blev bisat.

Prins Henriks kiste blev båret ud af Christiansborg Slotskirke af de samme ti officerer fra Den Kongelige Livgarde, som også lagde kisten på castrum doloris i fredags.

I dag ringede klokkerne for prins Henrik.

Landet over ringede kirkeklokker i en halv time op til bisættelsen af prins Henrik i Christiansborg Slotskirke.

Foran kirken havde en æresvagt bestående af medlemmer fra Forsvarets tre værn taget opstilling foran de mange danskere, der var mødt op for at tage en sidste afsked med prinsen.

Inde i kirken bugnede gulvet af farvestrålende buketter og kranse i stor kontrast til de sortklædte gæster. Her var blomster fra dronningen selv, fristaden Christiania og de mange tusinde danskere, som siden lørdag har defileret forbi kisten, mens den lå på castrum doloris.

Prins Henrik blev bisat fra Christiansborg Slotskirke i København. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Til tonerne af Københavns drengekor, som prins Henrik var protektor for, og Holmens Kantori begyndte de 60 indbudte gæster at ankomme i kirken. Efter prinsens ønske var kun de allernærmeste inklusiv nogle få officielle gæster inviteret.

Foruden den kongelige familie og prinsens franske familie var medlemmer af det kongelige hof også inviteret, ligesom der også var blevet plads til tidligere ansatte som for eksempel prins Henriks første kammertjener Anker Andersen.

Reskript oplæst i Folketinget

Før landets kirkeklokker begyndte at ringe, blev prinsens bisættelse også markeret i Folketinget.

Her blev der efter gammel tradition afholdt et minuts stilhed for prinsen og læst op fra et såkaldt reskript – en officiel meddelelse – fra dronning Margrethe.

Det var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der læste reskriptet højt og selv knyttede nogle ord til dødsfaldet.

- Danmark har mistet en fornem og enestående repræsentant for vort land. Og vi har alle mistet et menneske, der ikke var bange for at sætte sig selv i spil. Prins Henrik var sin egen. Sådan vil jeg huske ham, og sådan tror jeg, at alle danskere vil huske ham, lød det fra statsministeren.

Lars Løkke Rasmussen var en af de få officielle repræsentanter, der skulle deltage i bisættelsen senere. En anden var Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), der også talte i Folketinget.

- En sand verdensmand er gået bort, og vi sørger alle over tabet af det kærlige, generøse og åndrige menneske, han var, og hvis lige man skal lede længe efter, forklarede hun.

Farverig, uforudsigelig, uforfærdet, fransk!

Tilbage i Christiansborg Slotskirke fortsatte gæsterne med at ankomme drypvis, til den kongelige familie i kortege ankom til kirken som de sidste for at tage den endelige afsked med deres ægtemand, far, svigerfar og farfar.

Familien blev taget imod af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, der forestod bisættelsen.

I sin tale beskrev han, hvordan prins Henrik var kommet vidt omkring – også allerede før han mødte dronning Margrethe. Han fortalte blandt andet, hvordan prinsen i Hong Kong i 1962 mødte en kinesisk vismand, der spåede, at prinsen ville blive berømt, rig og tilbringe resten af sit liv omgivet af vand.

- Jo, det er ganske vist, lød det fra Erik Norman Svendsen.

Erik Norman Svendsen fremhævede også, hvordan prinsens personlighed gav 'genlyd i pressen'. Hvordan prinsens kritik af sin egen rolle delte befolkningen i dem, der forstod ham, og dem der ikke gjorde. Trods kritik forsvarede prinsen dog sin holdning fast og temperantsfuldt og satte i det hele taget sin hat, som han ville.

- Han var farverig, uforudsigelig, uforfærdet, fransk, sagde Erik Norman Svendsen.

Til sidst kastede Erik Norman Svendsen jord på prins Henriks kiste. Det skete i kirken, da prinsen ønsker at blive kremeret.

Jordpåkastelse af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

- Henrik, prins af Danmark. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå.

Mens der i kirken blev sunget ”Du, som har tændt millioner af stjerner” af Johannes Johansen med melodi af Erik Sommer lod den kongelige families medlemmer tårerne trille, og herefter blev prins Henriks kiste båret ud af kirken af de ti officerer fra Livgarden – som også bar kisten ind i kirken, da prins Henrik blev lagt på castrum doloris.

Dronningen tørrer en tåre bort ved prins Henriks bisættelse i Christianborg Slotskirke. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

27 skud og flag på hel

Umiddelbart efter jordpåkastelsen begyndte en sørgesalut på 27 skud at brage både fra Kronborg i Helsingør og Batteriet Sixtus på Holmen. Præcis på samme måde, som det også skete torsdag morgen.

Samtidig, med at første skud lød, gik alle de statslige flag, som har været på halv siden onsdag morgen, atter på hel stang.

Dannebrog er igen på hel stang på Christiansborg efter Prins Henriks bisættelse fra Christiansborg Slotskirke. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Og så lød klokkerne atter over det danske land til ære for prins Henrik.

Officerer fulgte kisten til det sidste

Kisten blev ført fra Christiansborg Slotskirke til tonerne af Hartmanns sørgemarch fra Livgardens musikkorps og tamburkorps.

De ti officerer, som bar kisten ud, fulgte med rustvognen, da den kørte fra kirken til prins Henriks Honnørmarch. Officererne fulgte kisten til det sidste.

Prins Henriks kiste køres bort. Flere militærforeninger var desuden mødt op med deres faner for at vise prinsen den sidste ære. (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Efter prinsens kiste var kørt bort, samledes den kongelige familie sig på Amalienborg til en sammenkomst for den nærmeste familie.

Den kongelige familie får dog endnu en afsked med prins Henrik, når urnen med halvdelen af hans aske skal nedsættes i den private del af Fredensborg Slotshave. Den anden halvdel vil blive spredt over de danske farvande.