OVERBLIK Ministerier kommer til - andre bliver til to

Regeringen får fire nye ministerposter og ét enkelt ministerium får to ministre.

(Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Nye ministerposter oprettes. Andre splittes op og bindes sammen på ny.

I den nye trekløverregering udvider statsminister Lars Løkke Rasmussen ministerflokken med fem, så flokken i alt kommer op på 22 i flokken. Samtidig har statsminister Lars Løkke Rasmussen fjernet fire af sine egne venstreministre for at gøre plads til Liberal Alliance og de Konservative.

Enkelte forbliver på deres ministerposter, mens andre rykker ministerium.

Men det er ikke kun ministrene, der bliver rykket rundt. Ministerierne har også fået sig en tur.

De nye og de splittede

I den nye trekløverregering opretter statsministeren fire nye ministerposter med nye ministeriekombinationer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Ministeriet for Offentlig Innovation og Ministeriet for Udviklingssamarbejde.

De sidste to er helt nye ministerposter, der hører under henholdsvis Finansministeriet og Udenrigsministeriet, mens Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet er blevet til selvstændige ministerier, der har hevet ressortområder ind fra andre ministerier.

Et forsøg på at skabe balance

DR's politiske analytiker, Jens Ringberg, forklarer, at de nye ministerier og ministerposter mest af alt skal ses som et forsøg på at skabe balance. Både mellem partierne, fløje i partierne, landsdele og mellem mænd og kvinder:

- For at skabe den balance kan det nogle gange hjælpe at oprette lidt flere ministerier. Samtidig kan man oprette nye ministerier, hvis man ønsker at vise, at regeringen er særligt optaget af bestemte problemer eller udfordringer.

Makeover til de 'gamle' minsterier

Foruden de nye ministerier har statsministeren også ændret i de gamle ministerier.

De har både fået nye navne og nye roller.

Social- og Indenrigsministeriet omdannes til Børne- og Socialministeriet, mens det tidligere Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling bliver ren undervisning (Undervisningsministeriet, red.), da også ligestillingsdelen forsvinder over til Udenrigsministeriet.

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kommer til at hedde Udlændinge- og Integrationsministeriet, da boligdelen skifter de fysiske rammer ud og indretter sig i Transport-og Bygningsministeriet, der nu kommer til at hedde Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet forbliver det samme ministerium - men får to ministre: én sundhedsminister og én ældreminister.

Målrettede ministerier eller politisk markedsføring

Selvom de nye ministerposter giver plads til Liberal Alliance og Konservative i regeringen, så er det umuligt at vurdere, om udvidelsen så rent faktisk styrker den politiske ledelse eller fører noget godt med sig, forklarer Jens Ringberg:

- Det kan være en fordel med meget målrettede ministerier, hvis de får udrettet noget. Ellers er der mest tale om politisk markedsføring, som ovenikøbet kan give bagslag, for nogle vil synes, at det er spild af penge med et ministerium, der ikke har nogen betydning.

I grafikken øverst kan du få et overblik over de ministerier, hvor der er sket ændringer.

DE FIRE "NYE MINISTERIER"

  • Økonomi- og Indenrigsministeriet:Får indenrigsopgaverne fra det tidligere Social- og Indenrigsministerium. Derudover skal varetage økonomiske opgaver, der tidligere lå hos Finansministeriet, Skatteministeriet og Justitsministeriet.

  • Børne- og Socialministeriet:Kommer til at varetage 'børnedelen' fra det tidligere Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling og 'socialdelen' fra det tidligere Social- og Indenrigsministerium.

  • Ministeriet for offentlig innovation: Ligger under Finansministeriet, men har en selvstændig minister. Skal bl.a. varetage opgaver, der vedrør modernisering, fornyelse, effektivisering og styring af den offentlige sektor. Derudover får ministeriet ansvar for alle sager vedrørende digitalisering og it.

  • Ministeriet for udviklingssamarbejde: Ligger under Udenrigsministeriet, men har en selvstændig minister. Skal bl.a. varetage sager vedrørende multilateral og bilateral udviklingssamarbejde.

Facebook
Twitter