Partiernes historie

Det danske demokrati er over 100 år gammelt. Nogle af dagens partier har en historie der er lige så lang, og andre har ikke været der i lige så lang tid. Her har vi prøvet at samle de største historieske begivenheder hos de ni partier der stiller op til folketingsvalget 2007.

Christiansborg er rammen om valgkampen, hvor ni partier kæmper om pladserne inden for murerne (Foto: Folketingets presseservice © Folketingets presseservice)

Liste A Socialdemokratiet E

ngang stemte størstedelen af arbejderne på Socialdemokratiet. Partiet var arbejderbevægelsens talerør og i årtier det største parti i Danmark.

I dag har arbejderen fået både hus og bil, og sætter også kryds ud for Venstre og Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet var med til at støbe fundamentet til den velfærdsstat, vi kender i dag. Partiet blev stiftet i 1871 og kom første gang til magten i 1924. Knap ti år senere blev det en borgerret at modtage støtte fra staten, hvis man ikke kunne klare sig selv.

Socialdemokratiet vil gennem reformer omforme samfundet i socialistisk retning. Partiet accepterer det kapitalistiske system, hvor private ejer virksomhederne. Men staten skal sikre social lighed.

Da Socialdemokratiet tabte valget i 2005, gik daværende formand Mogens Lykketoft af. En urafstemning blandt partiets vælgere gav Socialdemokraterne deres første kvindelige leder, Helle Thorning-Schmidt.

Liste B Det Radikale Venstre D

a Det Radikale Venstre i 2005 fyldte 100 år, blev fødselsdagen fejret med gæster fra både højre og venstre. Midterpartiet har gennem årene samarbejdet til begge sider i folketingssalen.

Partiet opstod, da 15 medlemmer brød med bondepartiet Venstre. De mente, at det gamle Venstre favoriserede storbønder på bekostning af små husmænd. De radikale ville oprette flere husmandssteder på store godsers jord og forbedre vilkårene for de dårligst stillede i byerne.

Det nye parti gik fra starten ind for dansk neutralitet (slet komma) og ville indskrænke militæret til det minimale.

De radikale lancerede 6. april 2006 Marianne Jelved som statsministerkandidat, og det blev et ufravigeligt krav. Partiet blev splittet, og Naser Khader forlod 7. maj 2007 de radikale for at danne sit eget parti, Ny Alliance.

Kort efter måtte Jelved overgive formandsposten til Margrethe Vestager, og kravet om en radikal statsminister blev glemt igen.

Liste C Det Konservative Folkeparti

Nyt. Ungt. Fremsynet. Det er næppe de første ord, der dukker op i tankerne efter navnet Det Konservative Folkeparti. Men den 22. februar 1916 var det med netop de tanker, at tidligere Højremedlemmer stiftede partiet.

Partiet Højre hang for mange sammen med den tidligere formand Jakob B. S. Estrup. Det var ønsket om en mere moderne og social profil end Estrups, der fik de tidligere medlemmer af Højre til at danne det nye parti.

Siden har Det Konservative Folkeparti været tilhænger af den private ejendomsret og arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Konservative har altid ment, at staten skal tage sig af de svage, men at den ikke må vokse sig så stærk, at den knækker de stærke.

De konservative mener, at vi skal bruge det bedste af de traditioner og erkendelser, vi allerede har, for at udvikle et samfund i balance.

Efter folketingsvalgene i 2001 og 2005 dannede Det Konservative Folkeparti og Venstre regering med Dansk Folkeparti som støtteparti.

Liste F Socialistisk Folkeparti (SF) A

ksel Larsen styrede Socialistisk Folkeparti ind på den politiske scene fra sin sygeseng. Stifteren af Socialistisk Folkeparti (SF) satte i 1960 sit brækkede ben i fokus og udnyttede tv-mediet til at komme ind i danskernes stuer.

Indtil valget i 1960 sad Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet solidt på magten. Men firepartisystemet smuldrede, da SF strøg i Folketinget med hele 11 mandater.

SF blev dannet af udbrydere fra Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). De kritiserede DKP for ikke at fordømme Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956.

SF ville også ændre samfundet i socialistisk retning, men det skulle ske uden revolution og inden for demokratiets rammer.

Målet var at trække Socialdemokratiet væk fra samarbejdet med de borgerlige partier, så der kunne skabes arbejderflertal i Folketinget.

Men det blev hurtigt et dilemma, hvor meget partiet skulle gå på kompromis med den rene ideologi for at opnå politisk indflydelse.

Partiet har siden 2001 siddet i opposition, og efter valget i 2005 måtte Holger K. Nielsen overlade pladsen som formand til Villy Søvndal.

Liste K Kristendemokraterne D

a den borgerlige regering i slutningen af 1960'erne indførte fri porno og blødte abortloven op, blev det for meget for en række præster og skolelærere.

De stiftede i 1970 Kristeligt Folkeparti, og kampen mod sædernes forfald blev for alvor fløjtet i gang, da partiet tre år senere kom i Folketinget.

Kristeligt Folkeparti bygger på det kristne menneskesyn og kristne værdier. En af mærkesagerne er familien, som partiet vil styrke gennem en aktiv familiepolitik. Andre mærkesager er hjælp til svage i samfundet (det kristne budskab) og kampen for et bedre miljø.

I juli 2007 opgav partiet en af de centrale mærkesager: abortmodstanden. I stedet vil partiet fremover arbejde for større information til gravide kvinder for der igennem at få aborttallet til at falde.

Sagen har skabt uro i partiets bagland, og i protest er der blevet dannet et nyt kristent parti, som kæmper imod abort: Frihedspartiet.

Kristendemokraterne betragtes som et midterparti. I 1980'erne deltog Kristeligt Folkeparti i en konservativ ledet regering, men gik ind i en socialdemokratisk ledet regering først i 1990'erne.

Partiet, som i 2003 skiftede navn til Kristendemokraterne, er i 2007 ikke repræsenteret i Folketinget.

Liste O Dansk Folkeparti F

remskridtspartiets landsmøde udviklede sig i efteråret 1995 til en grotesk farce, hvor to fløje kæmpede om magten i par-tiet for åben mikrofon.

Pia Kjærsgaards fløj tabte magtkampen, som drejede sig om, hvem der skulle være gruppeformand for folketingsgruppen. Hun forlod protestpartiet Fremskridtspartiet, og dannede i stedet Dansk Folkeparti.

I begyndelsen arbejdede Dansk Folkeparti for mange af de samme mærkesager som Fremskridtspartiet: Blandt andet mindre europæisk union og en skrappere flygtninge- og ind-vandrerpolitik.

Men hvor Fremskridtspartiet gik ind for en stat med minimale velfærdsopgaver, ville Dansk Folkeparti være garant for vel-færdsstaten. På den måde snuppede Dansk Folkeparti mange vælgere fra Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti var efter valget i 2005 Danmarks 3. største parti. Siden 2001 har partiet været VK-regeringens støttepar-ti, og hjulpet regeringen med at få vedtaget store dele af sin politik.

Liste V Venstre, Danmarks Liberale Parti V

enstre opstod for at på has på det konservative Højre.

Stifterne var oprørere, der ville have en ny samfundsorden. De var venstreorienterede, men de var ikke socialister. De var liberale og havde det samme menneskesyn, som partiet Venstre har i dag

Nøgleordet for Venstre har altid været individets frihed. Individet skal have frihed til at forfølge egne interesser, så længe dets handlinger ikke skader andre mennesker. Vi skal frit kunne vælge, om staten eller private organisationer skal løse velfærdsopgaver.

Idealet er "Det nære samfund", hvor beslutninger bliver taget så tæt på borgerne som muligt.

Venstremanden Anders Fogh Rasmussen vakte furore, da han i 1993 udgav debatbogen "Fra socialstat til minimalstat".

I bogen skrev den senere statsminister, at velfærdsstaten havde vokset sig for stor og gjort os alt for afhængige af offentlige ydelser.

Ved valget i 2001 overhalede Venstre med Anders Fogh Rasmussen som formand Socialdemokratiet som Danmarks største parti

Liste Y Ny Alliance Y

'et var nyt. Alliancen var frisk. Politiken var først ved at blive sammensat, men alligevel lykkedes det Ny Alliance at skrive historie.

Da stifteren Naser Khader stillede op til pressemøde den 7. maj 2007, havde han kort forinden forladt Det Radikale Venstre.

Ved sin side havde han Anders Samuelsen (tidligere radikal) og Gitte Seeberg (tidligere konservativ). Med sig havde de en række nye mærkesager om skattelettelser og ønsket om at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse.

Ny Alliance fik en markant entre i dansk politik og stod ifølge meningsmålingerne til 20 mandater ved et valg - endnu inden partiets politik var offentliggjort. Tilslutningen faldt senere.

En måned efter havde de tre medstiftere og et utal af hjælpere indsamlet de ca. 20.000 underskrifter, der skal til for at blive opstillet til Folketinget.

Liste Ø Enhedslisten D

a Berlin-muren faldt i 1989, var det svært at få øje på et alternativ til venstre for SF i dansk politik. Mange danskere forbandt socialisme med et totalitært system, som undertrykker borgerne.

Ikke desto mindre opstod Enhedslisten samme år som Sovjetunionen brød sammen. Listen blev dannet som et valgforbund af partier på den yderste venstrefløj: Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP).

Enhedslisten kom første gang i Folketinget i 1994 og har siden udviklet sig til et selvstændigt parti.

Partiets kæmper for et socialistisk samfund, hvor folk i fællesskab ejer produktionsmidler som jord og maskiner, råstoffer og ideer. Arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet skal også afskaffes.

Enhedslisten kom første gang i Folketinget i 1994 og har siden udviklet sig til et selvstændigt parti.

Facebook
Twitter