100.000 virksomheder overskrider frist for hvidvasklov

Ny lov skal beskytte mod svindel og hvidvask, men trods risiko for bøder mangler mange at registrere sig.

For at leve op til nye regler om bekæmpelse af hvidvask, skal virksomheder registrere sine reelle ejere på Virk.dk. Fristen er i dag, men knap 100.000 virksomheder har ikke registreret sig endnu. (© Virk.dk)

I dag er der deadline for, at virksomheder skal registrere, hvem der reelt set står bag dem som ejere.

En ny lov, der blandt andet skal komme skattesvindel og hvidvask til livs, giver nemlig myndighederne mulighed for at straffe de virksomheder, der ikke oplyser om sine reelle ejere.

Det fortæller Camilla Hesselby, der er kontorchef i erhvervsstyrelsen.

- Det bunder i hvidvaskreglerne, og det skal sørge for, at myndighederne kan finde de personer, som i sidste ende har indflydelse på pengestrømmene i virksomhederne, siger hun.

I dag udløber fristen så for registrering. Men omkring 100.000 virksomheder har endnu ikke givet oplysninger til Erhvervstyrelsen, fortæller hun.

- Fristen for at registrere sine reelle ejere udløb i dag 1. december, og vi kan i styrelsen konstatere, at omkring 250.000 virksomheder har registret sig, siger Camilla Hesselby.

350.000 berørt af regler

Dermed er det godt syv ud af ti, der har været inde og registrere sig på Virk.dk, fortæller Camilla Hesselby. I alt er 350.000 virksomheder berørt af de nye regler.

Kontorchefen understreger dog, at selvom fristen nu er overskrevet, så løber der stadig registreringer ind.

Hvilke virksomheder skal registrere ejere?

 • IVS

 • ApS

 • A/S

 • P/S

 • K/S

 • I/S

 • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)

 • Finansielle virksomheder

 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)

 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

 • Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.Kilde: Erhvervstyrelsen

Dermed er håbet i styrelsen, at de knap 100.000 virksomheder, der nu har misset deadline, kan overtales til at indsende de manglende oplysninger.

- Det kan være vanskeligt for især de små og mellemstore virksomheder at være helt med på, at man skulle registrere sig, så derfor fortsætter vi med at henvende os til de virksomheder, som mangler at registrere sig, og vi fortsætter vores kommunikationsindsats, siger hun.

Virksomheder risikerer bøder

Med de nye regler er det nemlig i yderste konsekvens muligt at straffe virksomhederne med bøde, hvis de ikke lever op til lovgivningen.

De nye regler har baggrund i EU's hvidvaskdirektiv, der skal give myndighederne bedre muligheder for at bekæmpe skattesvindel og økonomisk kriminalitet.

For eksempel skal det i fremtiden være muligt at se, om en virksomhed i Danmark reelt er ejet af en eller flere andre virksomheder, som har base i udlandet.

Hvem skal registreres?

 • En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

 • En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

 • Det er således vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

 • Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.Kilde: Erhvervstyrelsen

Derfor har Erhvervstyrelsen med den lov i hånden også mulighed for at uddele bøder, hvis der mangler oplysninger om bestemte virksomheder, eller hvis virksomhedernes bevidst snyder med oplysningerne.

- Hvis der er nogen, som ikke registrerer sig, fordi de har noget at skjule, så kan det være det greb, man vil gribe til. Men i første omgang, når der mangler en ret stor del, så vil det sandsynligvis være, fordi mange ikke er opmærksomme på reglerne, siger Camilla Hesselby.

Men virksomhederne skal selv registrere de her ting på Virk.dk. Hvordan kan I som myndighed være sikre på, at der bliver givet reelle oplysninger om ejerne?

- Det kan vi gøre ved at gå ind i systemet og tjekke op på den enkelte virksomhed, simpelthen at gå ind og finde ud af, om det er rigtige, de har registreret.

Har du så en opfordring til de virksomheder, som ikke har fået registreret ejerforhold endnu?

- Man skal skynde sig ind og blive registreret på Virk.dk, og man kan altid kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis man har spørgsmål i den forbindelse.

FacebookTwitter