13 kunder udløste ransagning af Nordeas hovedsæde

Nordea havde ikke udleveret tilstrækkeligt materiale, skriver retten.

Den 12. juni ransagede dansk politi Nordeas hovedkvarter i Ørestaden på grund af mistanke om hvidvask i Vesterport-filial. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det var 13 "øst-kunder" i Nordeas internationale afdeling på Vesterport i det centrale København, som var skyld i, at Nordea den 12. juni fik ransaget sit hovedkontor i Ørestaden på grund af mistanke om overtrædelser af hvidvaskreglerne.

Det fremgår af ransagningskendelsen fra Københavns Byret, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I kendelsen står, at Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bedre kendt som Bagmandspolitiet, ikke var tilfredse med de dokumenter, som banken havde udleveret, efter der var åbnet en sag om hvidvask i banken.

- Retten lægger til grund, at Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i alt fald ikke fuldstændigt har fået udleveret fysiske og elektronisk lagrede dokumenter (...), står der i kendelse.

- Retten finder, at der er bestemte grunde til at antage, at de nævnte oplysninger kan tjene som bevis i sagen, og at ransagning derfor er af væsentlig betydning for efterforskningen, står der videre.

Politianmeldt af Finanstilsynet

Vesterport-afdelingens internationale afdeling lukkede i 2014, men mistænkes af dansk politi for at være blevet brugt til at vaske penge hvide.

I kendelsen kan man også læse, at dansk politi i retten fremlagde en analyse af 13 selskaber, som var bankens kunder, som retten kalder 'østkunder'.

Og det er med udgangspunkt i den analyse, at banken 'med rimelig grund er mistænkt for at have tilsidesat sin forpligtelse i henhold til hvidvaskloven,' står der i ransagningskendelsen.

I 2016 politianmeldte Finanstilsynet Nordea for omfattende brud på hvidvask-reglerne. Overtrædelserne var ifølge Finanstilsynet så alvorlige, at det var nødvendigt at foretage en politianmeldelse.

- Det er på baggrund af nærværende inspektion Finanstilsynets vurdering, at banken på mange væsentlige områder har betydelige udfordringer og ikke kan anses at opfylde kravene i hvidvaskloven, står der blandt andet i redegørelsen fra Finanstilsynet.

Anden ransagning på to år

I marts kunne Berlingske fortælle, at Nordeas Vesterport-filial havde været en central komponent i omfattende pengestrømme, der sendte penge ud af og ind i skattely-selskaber.

Angiveligt var Nordea en del af et større netværk af banker, hvor igennem der i perioden 2006-2013 strømmede mere end 30 milliarder kroner.

Filialen på Vesterbrogade 8 i København, hvor afdelingen International Branch havde hjemme, ind til den blev lukket i 2014. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Over fem milliarder kroner skulle ifølge afdækningen være strømmet gennem Nordea.

- Vi samarbejder fuldt ud med Søik for at sikre, at de har adgang til alle relevante oplysninger. Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere at tilføje, sagde Frank Vang-Jensen, landechef i Danmark og medlem af koncernledelsen, i en skriftlig kommentar i forbindelse med ransagningen tidligere på måneden.

Bagmandspolitiet ransagede også Nordeas hovedkvarter i 2017 i samme sag. Siden er der blandt andet kommet nye oplysninger frem i forbindelse med et internationalt journalistisk netværks afdækning af mulig hvidvask i Nordeas Vesterport-filial.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter