166 millioner strømmede gennem danske selskaber: Men tiltalt levede ikke et liv med store biler og kaviar

46-årig litauisk kvinde havde svært ved at huske, hvad der er foregået i selskaber.

Fælles for sagens fire selskaber er, at de i en periode har haft konti hos Nykredit. Men banken indberettede i 2018 selskaberne til politiet. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

- Det kan jeg ikke huske.

Sådan opsummerer den russiske

tolk
flere gange svaret fra en 46-årig litauisk kvinde i Retten på Frederiksberg, hvor hun sidder anklaget for
hvidvask
for 166 millioner kroner gennem fire selskaber med konti i Nykredit.

Samme litauiske kvinde, CC, er sigtet i en parallel sag om

hvidvask
for hele 30 milliarder kroner via konti i Danske Banks estiske filial.

CC har været direktør i tre af selskaberne i sagen, mens hendes søn, der ligeledes er tiltalt, har været direktør for det fjerde.

Men det bliver under dagens retsmøde hurtigt klart, at den tiltalte har svært ved at genkalde detaljer om de mange og meget store pengeoverførsler.

Igen og igen spørger anklagerne Rasmus Maar Hansen og Louise Pedersen til overførsler og samarbejdspartnere, men oftest er svaret det samme:

- Det kan jeg ikke huske, det skal jeg have slået op i

registrene
, lyder det via den russiske
tolk
.

Købte flyudstyr i USA

På ydersiden har selskaberne været millionforetagender, som har handlet med blandt andet elektronisk udstyr og flykomponenter.

Men ifølge politiet har de reelt været tomme skaller, som har tjent som komponenter i en international hvidvaskmaskine med det formål at sløre penge fra kriminalitet i blandt andet Rusland.

Sagen om hvidvask gennem fire danske selskaber kører i Retten på Frederiksberg. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

For eksempel undrer anklagerne sig over overførsler i et af selskaberne, hvor CC har været direktør, men hvor den reelle ejer i selskabet er en russer med navnet Sergej.

Her er der købt flydele i USA, som er sendt til Rusland. Men betalingen for varerne er gået via selskaber i Danmark og England. En teori hos politiet er, at overførslerne via Danmark og England har haft til formål at omgå

sanktioner
mod Rusland.

Men selv om den tiltalte var direktør for det danske selskab, var det drevet af den russiske ejer, som også administrede bankens konto. CC stod for administration og bogholderi, forklarede hun fra vidnestolen.

- Det var altid Sergej, som stod for overførslerne. Det var ham, der havde en mobiltelefon, hvortil der blev tilsendt bekræftelseskode, når der skulle overføres penge fra selskabet.

Og da hun blev spurgt ind til de meget store summer, som blev sendt gennem de selskaber, hun var direktør for, svarede hun:

- Det var helt almindelige beløb. Det er ikke iøjnefaldende store beløb, når man tænker på, at en helikopter koster ni millioner euro, så koster den ni millioner euro, lød det fra den 46-årige kvinde.

Den 46-årige litauiske hovedtiltalte "CC" blev i oktober sigtet for hvidvask for 30 milliarder kroner gennem konti i den estiske filial af Danske Bank. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Centralt i striden mellem forsvar og anklagemyndighed står, om der har ligget reel aktivitet bag de hundredvis af selskaber, som indgår i sagen.

Fik ikke løn

De store overførsler gennem de danske selskaber kom dog ikke den danske direktør til gode, fortalte hun.

Hun fik end ikke løn for sit arbejde med at administrere selskaberne i Danmark.

- Det var meningen, at jeg på et tidspunkt skulle have en procentandel, når jeg skulle ud at finde kunder. Men eftersom jeg ikke arbejdede fuld tid, kunne jeg ikke kræve løn.

Forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen:

Så du levede ikke et liv med store biler og kaviar?

- Nej, nej, nej, lød det med et stort grin fra CC.

Legal eller illegal

Selv om politiet mener, at de mange millioner stammer fra kriminalitet, så er sagen her speciel, fordi

anklagemyndigheden
ikke forsøger at bevise de eventuelle bagvedliggende forhold.

De to anklagere fra Søik har vurderet, at det er tilstrækkeligt at bevise, at pengestrømmene gennem konti i Danmark udelukkende har haft den hensigt at sløre pengenes oprindelsesland.

Og lykkes det at overbevise sagens to dommere om dette, skulle det altså være nok til at straffe de tiltalte i sagen, fordi hvidvaskloven blev strammet i 2018, mener politiet.

- Det er første sag, hvor vi har rejst tiltale efter den nye bestemmelse, der åbner for en straf på op til otte års fængsel, og derfor også første gang, at omfanget og rækkevidden af den nye bestemmelse skal prøves, lød det fra Søik-chefanklager Per Fiig, da sagen startede i januar.

Der resterer to retsmøder, og der ventes at falde dom i starten af juli.

Ny lovstramning giver hårdere hvidvaskstraffe

  • Den 46-årige kvinde er tiltalt efter hvidvaskbestemmelsen i straffelovens § 290 a, stk. 2, der trådte i kraft den 1. juli 2018.

  • Bestemmelsen kriminaliserer hvidvask af penge, både når det direkte udbytte af forbrydelsen er penge, og når et udbytte i andet end penge er blevet omsat til penge, som derefter hvidvaskes.

  • § 290 a: For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

  • Stk. 2: Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Facebook
Twitter