18 forslag til bedre arbejdsmiljø skal holde flere væk fra sygesengen

Skarpere tilsyn, påbud og formalisering af krav til psykisk arbejdsmiljø skal bremse boom i sygemeldinger.

Tidligere finansminister Pia Gjellerup har stået i spidsen for regeringens ekspertudvalg. (© DR Nyheder)

Medarbejderes psykiske trivsel skal højere op på Arbejdstilsynets og virksomhedernes dagsorden, og så skal myndighederne kunne straffe arbejdsmiljøsyndere, så det gør ondt.

Med 18 forslag til en bedre indsats på området, satte regeringens ekspertudvalg i dag punktum for halvandet års arbejde, der skal være med til at kurere et Danmark, som har tiltagende ondt i arbejdsmiljøet.

- Det har været afgørende for udvalget, at alle elementerne i en forbedret arbejdsmiljøindsats skal ende med at virke på den enkelte arbejdsplads, siger formand Pia Gjellerup.

Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der har bedt udvalget om at se arbejdsmiljøindsatsen efter i sømmene.

Og det handler om at lave "et kinderæg på området", forklarer han.

- For det første er det rigtigt vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, så man ikke skal frygte at blive syg eller komme til skade. Det gavner også virksomhederne, fordi det øger deres produktivitet og betyder, at der er flere hænder til rådighed. Og så er det godt for samfundet, der kan spare store ressourcer, siger han.

Flere bliver syge af at gå på arbejde

I det senere år er det gået den forkerte vej med antallet af arbejdsskader.

Både dem, der skyldes nedslidning og ulykker, men i høj grad også arbejdsskader, der er relateret til stress, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Siden 2012 er antallet af ansatte, der overbelastes psykisk ved at gå på arbejde, steget med 17 procent. Antallet af ansatte med overbelastninger på muskel og skelet, nedslidning, er samtidig steget med 15 procent.

- Adskillige undersøgelser har desværre vist, at der stadigvæk er udfordringer på arbejdsmiljøområdet, der skal løses. Specielt inden for det psykiske går det den forkerte vej. Og der forventer jeg selv, at vi kommer til at tage nogle nye redskaber i brug, siger Troels Lund Poulsen (V).

Skærpet indsats over for arbejdsmiljøsyndere

Ekspertudvalget lægger blandt andet op til, at Arbejdstilsynet går efter de arbejdspladser, hvor risikoen for dårligt arbejdsmiljø er størst, mens de steder, der har bedre samvittighed, vil få færre besøg.

- Vi håber, at det bliver sådan, at der kommer det samme antal tilsynstimer, men at man oftere kommer steder, hvor der rent faktisk er noget at gøre. Det er tanken bag en af anbefalingerne, siger Pia Gjellerup.

Arbejdspladserne skal ligesom i dag have påbud, hvis de overtræder arbejdsmiljølovgivningen, men til forskel fra i dag, skal arbejdspladserne også kunne få påbud, der tvinger dem til at hyre den rette sagkundskab for at rette op på problemerne.

Ifølge de 18 forslag skal tilsynet have mulighed for at uddele større bøder til virksomheder, der begår grove overtrædelser af reglerne på arbejdsmijøområdet.

Samtidig skal det være dyrere for virksomhederne, hvis de ikke inden for to år retter op på de problemer, Arbejdstilsynet har fundet.

Klarere regler for psykisk arbejdsmiljø

En anden af anbefalingerne handler om at og lave en selvstændig bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, ligesom der er for det fysiske arbejdsmiljø.

Dermed skal det blive tydeligere, hvilke regler der gælder for det psykiske arbejdsmiljø. Og så skal ledere have bedre muligheder for at tage uddannelser, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

- Klare regler gør det ikke alene, der skal også være kompetencer til at forebygge og løse problemerne. Og her lægger udvalget op til, at ledere med personaleansvar klædes bedre på, siger Pia Gjellerup.

Nu skal forslagene omsættes til handling

De 18 forslag fra ekspertudvalget er sendt videre til regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter med henblik på at blive omsat til lovtekster, bekendtgørelser og aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstagere.

- Nu skal det samlede sæt af anbefalinger stå deres prøve hos ministeren, i forligskredsen i hele Folketinget og hos de mange, der dagligt arbejder med arbejdsmiljø. Og sidst men ikke mindst hos hver enkelt medarbejder og leder på landets mange offentlige og private arbejdspladser, siger formand Pia Gjellerup.

I løbet af efteråret Folketingets partier drøfte de 18 forslag fra regeringens ekspertudvalg.

Der er ikke bevilliget ekstra penge til initiativerne bag forslagene, men Troels Lund Poulsen har i dag tilkendegivet, at han er klar til at se på, om der skal afsættes midler til at bekæmpe problemerne med det psykiske arbejdsmiljø.