19 gymnasier udpeget som strejkemål efter påske

Lærere og elever på vej til eksamen kan blive ramt af en kommende storkonflikt.

Rungsted Gymnasium i Nordsjælland er et af de gymnasier, hvor lærerne er udtaget til konflikt.

De sammenbrudte overenskomstforhandlinger for 745.000 offentligt ansatte kan nu få den konsekvens, at lærerne på 19 gymnasier landet over skal nedlægge arbejdet.

Lærernes fagforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, har netop sat navne på de 19 gymnasier, hvor de ansatte er udtaget til strejke, hvis det ikke lykkes at lande en ny treårig aftale med arbejdsgiverne inden 4. april.

- En konflikt kommer til at gøre ondt, men vi strejker ikke for at genere eleverne. Vi gør det, fordi det er nødvendigt, og fordi vi ikke har andre muligheder, siger GL-formand Annette Nordstrøm.

Klar til konflikt i stat, kommuner og regioner

De fleste offentligt ansatte er nu gennem deres faglige organisationer berørt af konfliktvarsler eller planlagte konfliktvarsler.

I alt ventes mellem 10 og 15 procent af medlemmerne at blive udtaget til strejke.

I formiddag oplyse Forhandlingsfællesskabet bag 564.000 ansatte i kommuner og regioner, at der planlægges konflikt med begyndelse efter påske.

Akademikernes Centralorganisation har her til formiddag ligeledes udsendt konfliktvarsel for de 6.000 akademikere.

Og torsdag var HK Stat på vegne af 20.000 kontoransatte ved postkassen for at sende brev til arbejdsgiverne.

Alt sammen under forudsætning af, at det ikke lykkes for arbejdsgiverne og lønmodtagernes forhandlere at lande en aftale i Forligsinstitutionen inden da.

Strejke kan ramme elever i eksamensperioden

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening erkender formand Annette Nordstrøm, at timingen er ekstra uheldig i forhold til skoleåret, fordi mange elever skal til eksamen i foråret.

- Rigtig mange gymnasielærere er dybt bekymrede for deres elever, fordi det meget snart er eksamenstid. Men vi er nødt til at trække en streg i sandet. Vi har medlemmer, der er så pressede, at grænsen er nået, siger hun.

På gymnasierne er det længe siden, at lærerene har været omfattet af en konflikt. Senest skete det i 1969, og derfor er der formentlig ingen lærere, der har erfaringer med arbejdsnedlæggelser, hvilket kan blive en realitet fra 4. april.

Lærerne kæmper for løn og betalt spisepause

Annette Nordstrøm understreger, at konflikt ikke er et ønske, men en nødvendighed set i forhold til at sikre, at lønnen i det offentlige stiger i takt med den lønnen på det private arbejdsmarked.

Desuden ønsker gymnasielærerne som en del af de 180.000 ansatte i staten, at arbejdsgiverne holder fingrene fra frokostpausen, hvor parterne strides om, hvorvidt det er er en lokal kutyme eller en overenskomstsikret ret.

Samtidig skal de lærere, hvis arbejdstid er lovbestemt, have deres arbejdstidsregler tilbage som en del af overenskomstforhandlingerne, lyder krav.