190.000 tilstandsrapporter modsiger minister: BBR er smækfyldt med fejl

Skatteminister kunne i januar ellers ikke genkende, at der var mange fejl i centralt register.

Siden efteråret 2020 har mere end halvdelen af alle tilstandsrapporter haft kommentarer om fejl eller mangler i BBR. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix Denmark)

Kvadratmeter, der ikke passer. Og skure, garager og carporte, der på papiret ikke findes.

Det vælter frem med kommentarer om fejl i det såkaldte Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvis man læser de tilstandsrapporter fra tjek af danske huse, som er lavet i de seneste år.

Det kan blive et problem, når skattemyndighederne skal sende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne.

BBR er nemlig myndighedernes vigtigste kilde til oplysninger om din bolig, og hvis de oplysninger er forkerte, så kan det ende med en forkert vurdering, og at boligejeren ender med at betale for lidt eller for meget i boligskat.

DR Nyheder har gennemgået cirka 190.000 af rapporterne, som bliver lavet af byggesagkyndige i forbindelse med, at huse sættes til salg.

Og i mere end halvdelen af tilstandsrapporterne er der en kommentar om fejl eller mangler i BBR.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kan ikke genkende billedet af, at der er skulle være mange fejl i BBR. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Det står i skærende kontrast til skatteminister Jeppe Bruus' (S) syn på sagen.

Sammen med mere end halvdelen af alle beskikkede landinspektørfirmaer advarede byggesagkyndige i begyndelsen af året mod at stole blindt på BBR-oplysninger.

Men dengang kunne Jeppe Bruus ikke genkende billedet af, at der er skulle være mange fejl i BBR.

- Når jeg spørger, på baggrund af jeres tal, ind i mit system, så kan jeg ikke genkende det billede, sagde ministeren i starten af januar til DR.

Men nu tegner de mange tilstandsrapporter altså et ganske andet billede, og Jan Pries-Heje, der er professor i it og digitalisering ved Roskilde Universitet, kalder da også skatteministerens tidligere udtalelser for en "fejlslutning".

- Jeg synes, at man har sovet i timen. Det tager ikke lang tid at finde ud af, om kvaliteten er i orden og diskutere, om man kan basere en beregning på det, siger han.

Han bakkes op af Jøren Ullits, der er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Hans konklusion er klar, når han ser DR's analyse.

- Det siger jo, at datakvaliteten i BBR er ret upålidelige i en stor del af de her sager.

Vil udsende millioner af nye vurderinger

Fra april i år planlægger skattevæsnet at begynde udsendelsen af 1,5 millioner nye ejendomsvurderinger baseret på netop oplysninger fra BBR, som boligejere skal betale skat af i årene 2021-2023.

Og til september vil alle landets boligejere få en ny vurdering mere ind ad den digitale brevsprække, som afgør, hvad boligejerne skal betale i skat til næste år. Men her kan boligejerne hverken klage over eller få ændret vurderingen, selvom den skulle vise sig at være helt forkert.

På den baggrund bekymrer det Jan Pries-Heje, at BBR er så fyldt med fejl.

Tip os:

  • Kender du noget til sagen? Alle tip behandles seriøst og fortroligt.

  • Skriv til vurdering@dr.dk.Hvis du har fortrolige oplysninger så undlad at bruge din arbejdsmail, arbejdstelefon eller arbejdscomputer.

  • Du kan også oprette en anonym mailadresse på Protonmail og skrive krypteret til vurdering@proton.me

- Det gode spørgsmål er, om man virkelig vil sende ejendomsvurderingerne ud, når man ved, at datakvaliteten er så dårlig, og at nogle af beregningerne nødvendigvis må være stærkt fejlbehæftede, siger han.

De forkerte BBR-oplysninger kan i sidste ende betyde, at man som boligejer i fremtiden risikerer at blive beskattet forkert, og derfor er de mange fejl langt fra ligegyldige, mener Jøren Ullits.

- Tallet er højt. Jeg havde en formodning om, at datakvaliteten var meget lav. Og det har vi så fået bestyrket her, siger han.

Da politikerne tilbage i 2017 lavede forlig om det nye vurderingssystem, blev det også fremhævet, at der var problemer med fejl og mangler i BBR.

I aftaleteksten om 'forbedring og nuancering af bygningsoplysningerne i BBR' står der:

- BBR (Bygnings- og Boligregistret) er en af de væsentligste datakilder til ejendomsvurderinger. Der gennemføres derfor en række projekter, som skal forbedre datakvaliteten og tilvejebringe nye og mere detaljerede data.

Derfor kan problemerne med BBR heller ikke være noget, som skattevæsnet først finder ud af nu, mener Jan Pries-Heje.

- Det er lidt chokerende, at man har vidst det, siden man startede ejendomsvurderingsprojektet – at man ikke er begyndt at arbejde med datakvaliteten i BBR noget før.

- Som datalog er jeg forbløffet over, at man vil bruge så dårlige data til at basere en beregning på, og at man ikke har gjort noget ved det i seks år.

Byggesagkyndige: En meget stor andel af fejl

Hos de byggesagkyndige, som laver tilstandsrapporterne og hermed har fundet de mange BBR-fejl, er man ikke overrasket over omfanget.

Det fortæller Brian Aaboe, der er formand for organisationen Danske Bygningskonsulenter.

- Det er en meget stor andel af fejl i BBR, som vi oplever, når vi er ude og lave tilstandsrapporterne. I de over 10 år, jeg har været i branchen, har billledet stort set været det samme, siger han.

DR's analyse viser, at de byggesagkyndige oplever mange forskellige typer af fejl, når de er ude at lave tilstandsrapporter.

For eksempel er der i alt registreret godt 17.000 kommentarer, der handler om forkert areal på 'hovedhuset'. Det kan altså både være, at arealet i BBR er større eller mindre end i virkeligheden.

Og netop at der er noteret et korrekt areal er vigtigt, når de byggesagkyndige skal lave tilstandsrapporten.

- Når der er fejl i selve boligarealet, så er det selvfølgelig en stor fejl, siger Brian Aaboe.

Hvorfor tror du, at der så mange fejl i BBR?

- Det er boligejernes eget ansvar, at oplysningerne er korrekte hele tiden. Der er rigtig mange, som slet ikke tænker over BBR i deres hverdag og ikke ved, at man skal registrere det, hvis man river noget ned eller laver en tilbygning, siger formanden for Danske Bygningskonsulenter.

Minister kender ikke til omfanget af BBR-fejl

På trods af, at DR's analyse viser, at BBR er smækfyldt med fejl, siger skatteminister Jeppe Bruus (S), at han har tillid til, at boligejerne får rettet deres oplysninger.

Samtidig fastholder ministeren, at han ikke kan genkende billedet af, at BBR er så fejlfyldt, som analysen viser, og som både eksperter og de byggesagkyndige bekræfter over for DR Nyheder.

- Jeg har fortsat svært ved at genkende billedet af, at hvis der er fejl i halvdelen af boligerne, så er det kun under to procent, der i virkeligheden klager over oplysningerne, siger skatteministeren.

Hvad er dit bud så på, hvor mange fejl der er i BBR?

- Det har jeg ikke noget bud på, siger Jeppe Bruus.

Det er dig, der har hovedansvaret for de nye ejendomsvurderinger, hvor BBR er den væsentligste kilde til oplysninger. Bør man ikke som den ansvarlige minister vide, hvor mange fejl der er?

- Vi arbejder løbende på at forbedre oplysningerne i BBR i tæt samarbejde med kommunerne, som hver måned godkender 10.000 rettelser, siger skatteminister Jeppe Bruus.

I 2017 aftalte partierne bag forliget om ejendomsvurderinger, at man skulle arbejde med at forbedre kvaliteten i BBR. Hvor meget bedre er kvaliteten her seks år senere?

- Den er bedre. Man har arbejdet løbende på at forbedre kvaliteten, og som jeg lige har sagt, så godkender kommunerne i omegnen af 10.000 rettelser hver måned.

Hvad bygger du på, at du mener, at datakvaliteten i BBR er bedre nu end for seks år siden?

- I 2016 og 2017 beslutter man at forbedre kvaliteten og gøre BBR mere brugervenligt. Samtidigt er jeg i tæt dialog med kommunerne for at høre, hvordan det går med at få rettet de henvendelser, der kommer fra borgerne med at få rettet i BBR, siger skatteministeren.