200 SAS-job til Indien

SAS har besluttet at flytte den afdeling, som står for billetafregningen til Indien. Det kommer til at koste 200 job i Danmark. Luftfartsfunktionærerne forlanger at SAS sikre sig at alle internationale regler om ansattes forhold overholdes i Indien.

SAS flytter selskabets billetafregning til Indien. Udflytningenvil koste 200 job i Danmark vurderer formanden for de danskeluftfartsfunktionærer (LFF), Nicolas E. Fischer.

Havde enomsætning på 64.944 i 2002

Beskæftiger 35.506 ansatte

Sidste årfragtede SAS 23 mio. passagerer rundt i verden. Selskabet har tabtflere end 700.000 passagerer siden terrorangrebene i USA 11.september 2001.

I 2001havde SAS 200 fly, som i alt lettede 1050 gange dagligt. I dag harSAS reduceret antallet af fly til 160 og med tilsvarende færredaglige afgange til følge, nemlig 900.SAS

Han understreger, at LFF kun nødtvunget har accepteret, at nogetaf deres arbejde flyttes til Indien. LFF vil til gengæld forpligteSAS til at sørge for, at leverandørerne i Indien tilbyder deresmedarbejdere ordentlige arbejdsforhold.

- Vi kræver, at SAS sikrer sig, at dets indiske leverandører ogunderleverandører overholder internationale konventioner ommenneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, siger Nicolas E.Fischer.

Han mener, at SAS har et særligt ansvar for at overholde disserettigheder, eftersom den danske, svenske og norske stat ejerhalvdelen af selskabet, og de tre lande har forpligtet sig til atoverholde de internationale konventioner.

Andre luftfartsselskaber herunder British Airways har alleredeflyttet billetafregningen til Indien.

FacebookTwitter