2,5 millioner får flere penge mellem hænderne: Ny forskudsopgørelse på vej

Skatteaftale gør, at Skat nu sender ny forskudopgørelse ud til 2,5 millioner danskere.

Især lavtlønnede og lønmodtagere med under 15 år til pensionen får glæde af skatteaftalen. (Foto: © Andreas Beck, Scanpix)

2,5 millioner danskere kan se frem til en smule mere i lønningsposen, efter regeringen sammen med Dansk Folkeparti er blevet enige om at lette skatten for fem milliarder kroner.

Da aftalen gælder fra januar i år, vil det især kunne mærkes i privatøkonomien resten af 2018.

- Det slår første gang igennem på lønudbetalingerne den 1. august, men gælder for hele indkomståret 2018. Derfor vil man i højere grad mærke fradraget, siger Lotte Dige Toft, der er kontorchef i skat.

- Så hvis man har uændrede lønforhold, vil der være lidt mere på bundlinjen fremadrettet, siger hun.

Fradrag på pensionen

Skatteaftalen introducerer to nye fradrag, blandt andet det såkaldte jobfradrag, som skal gøre det mere rentabelt at gå på arbejde for de laveste indkomstgrupper.

Ifølge Finansministeriets beregninger vil det nye jobfradrag betyde, at en HK'er på mindsteløn opnår en årlig skattelettelse på 1.850 kroner.

Ikke mindst lønmodtagere, der så småt nærmer sig pensionsalderen, får glæde af de nye regler, der skal få flere danskere til at spare op til tiden efter arbejdslivet.

Det nye pensionsfradrag giver fradrag på pensionsindbetalinger op til 70.000 kroner om året.

Når fradraget er fuldt indfaset, får lønmodtagere med mere end 15 år til folkepensionen 12 procents fradrag på pensionsindbetalinger, mens lønmodtagere med mindre end 15 år til folkepensionen får et fradrag på 32 procent.

Det svarer til en skattelettelse på op til 5.800 kroner årligt.

I 2018 er fradraget otte procent for lønmodtagere med mere end 15 år til folkepensionen og 20 procent for lønmodtagere med mindre end 15 år til folkepensionen.

Skulle man høre til de mange, der ikke har sat sig ind i de forskellige fradrag i skatteaftalen, skal man ikke være bekymret, forsikrer Lotte Dige Toft:

- Her i sommervarmen kan man egentlig godt læne sig tilbage og slappe af. Man får ganske vist en mail fra os, men vi indberetter samtidig til din arbejdsgiver, så det automatisk sætter sig på din løn fra august, siger hun.

Pas på snydemails

Man skal dog være påpasselig med den mail, som Skat nu vil sende ud til 2,5 millioner danskere.

For når Skat udsender så mange mails, står kriminelle ofte klar i kulissen til at forsøge at lokke penge ud af danskerne ved at udgive sig for af være fra Skat.

- Der er måske nogen, der vil misbruge det og bede om login til bankkonto og bede om bankoplysninger. Der skal folk vide, at det vil Skat aldrig nogensinde spørge om. Så hvis du får en mail nu, om at Skat vil have dine personoplysninger, så skal du ikke hoppe på den, det er ikke fra os, siger Lotte Dige Toft.

Hvis du har oplyst en mailadresse i TastSelv, får du en mail, når din forskudsopgørelse er klar.

Har Skat ikke din mailadresse, får du den samme besked i Digital Post.

Er du fritaget for Digital Post, sender Skat forskudsopgørelsen på papir.

Skat sender de nye forskudsopgørelser ud løbende frem til den 20. juni.

SKATTEAFTALEN 2018

  • Nyt jobfradrag på 4,5 pct. af indkomster over 187.500. Fradraget kan dog højst være på 2.500. Det svarer til en skattelettelse på omkring 645 kr.

  • Nyt pensionsfradrag for fradragsberettigede pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. Fradraget er på 12 pct. for lønmodtagere med mere end 15 år til folkepensionen, og 32 pct. for lønmodtagere med mindre end 15 år til folkepensionen. Det svarer til en skattelettelse på op til 5.800 kr. årligt.

  • Beskæftigelsesfradraget forhøjes med 1.000 kr. Det svarer til en årlig skattelettelse på omkring 255 kr.

  • Bundskatten sænkes med 0,02 pct. fra 2018.

  • Der indføres et opholdskrav for at få ret til dagpenge, så medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig i Danmark eller i et andet EU-land i 7 ud af de seneste 8 år for at opnå ret til dagpenge. Kravet betyder, at et a-kassemedlem ikke vil kunne få dagpenge ved ledighed de første 7 år i Danmark.

  • Der indføres et opholdskrav for at få ret til fuld ydelse under ressourceforløb, ledighedsydelse og flekslønstilskud. Det betyder, at man skal have været i Danmark i 7 ud af de seneste år for at få adgang til ydelserne.

  • Opholdskravet for at få uddannelseshjælp eller kontanthjælp udvidet, så man skal have været 9 ud af de seneste 10 år i Danmark. Hidtil har kravet været 7 ud af 8 år.

  • Der indføres et nyt beskæftigelseskrav for at få uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det betyder, at man skal have haft 2,5 års beskæftigelse i indenfor de seneste 10 år. Både det krav og opholdskravet skal opfyldes.