2.500 læger bijobber for industrien

Stadig flere læger søger tilladelse til at samarbejde med medicinalfirmaer

Tusindvis af læger bliver hyret af lægemiddelindustrien til at holde foredrag, undervise læger eller rådgive om nye lægemidler.

Over 2.500 læger har søgt om tilladelse hos Sundhedsstyrelsen til at arbejde sammen med branchen. Det er hver ottende læge i Danmark, og det vækker bekymring hos professor og leder for det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche.

-Branchen køber loyalitet blandt lægerne, og det har uhensigtsmæssige konsekvenser for deres valg af præparater. Det er jo veldokumenteret at læger, der får penge af industrien, bruger for dyre præparater, de bruger for meget medicin og nogle gange nye lægemidler, der er mere skadelige end gamle, siger Peter Gøtzsche.

Professoren har i dag udgivet en ny bog, 'Dødelig Medicin og Organiseret kriminalitet', hvor han skarpt kritiserer lægemiddelindustriens metoder.

Flere læger på lønningslistenOmfanget af samarbejdet mellem læger og industri er blevet mere tydeligt, efter der i årevis har været fokus på at lægerne offentligt skal registrere, når de har et samarbejde med lægemiddelindustrien.

Lægerne skal nemlig søge om tilladelse hos Sundhedsstyrelsen, hvis de ordinerer lægemidler i deres almindelige virke som læger, og samtidig ønsker at være ansat, tilknyttet eller drive en lægemiddelvirksomhed. I 2010 havde 1693 læger den slags tilladelser, mens det samme gælder for 2541 læger i 2013.

- Jeg tror primært stigningen er udtryk for, at lægerne registrerer, som de skal, hvilket man har forsømt i en vis udstrækning før. Der har været en intens oplysningskampagne fra myndighederne og lægernes side, siger Michael Dupont, formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg.

Læger bør være varsommeMichael Dupont fortæller, at læger sagtens kan have et samarbejde med lægemiddelindustrien, men understreger at lægerne skal være varsomme, så de ikke bliver påvirket til at udskrive for meget og for dyr medicin.

- Man skal bare vide hvad man gør og ikke være blåøjet. Er det her en videnskabelig undersøgelse jeg deltager i, eller er det bare skjult markedsføring? For hvis det er det sidste, så synes jeg man skal holde sig for god til det, siger Michael Dupont.

Lægemiddelindustri afviser kritik

Lægemiddelindustriens egen forening, Lif, afviser, at dens medlemmer forsøger at påvirke lægerne til at udskrive for meget og for dyr medicin.

-Samarbejdet mellem læger og lægemiddelindustri er til gavn for begge parter og dermed også patienterne, idet der sker overførsel af viden begge veje, skriver foreningens pressechef, Lars Bech i en mail til DR Nyheder.

Han uddyber, at samarbejdet er nødvendigt for at udvikle ny medicin til gavn for patienterne. -For lægemiddelindustrien har det således betydning at høre de bedste lægers viden og erfaring med moderne behandling. De erfaringer bruges både i udviklingen af nye lægemidler og forbedringer af eksisterende, skriver LIF.

Det argument køber professor Peter Gøtzsche imidlertid ikke.

-Det er grinagtigt man kan finde på at sige det, når der er flere tusinde danske læger på lønningslisten. Der er dokumentation fra udlandet for, at mange af lægerne slet ikke bliver hyret til at hjælpe med at udvikle ny medicin, siger han.