250.000 ton importeret affald giver varme og lys

Vi er for alvor ved at lære at genbruge affald, så importen af affald er steget dramatisk

Brændeovnene på de 27 største forbrændingsanlæg mangler affald at fyre med, og derfor bliver der importeret mere affald. (Foto: Troels Kaltoft © DR Nordjylland)

Vi er nærmest verdensmestre i at bruge affald som energikilde i vores forbrændingsanlæg, og resultatet er, at at brændeovnene på de 27 største forbrændingsanlæg mangler affald at fyre med.

Derfor er importen af affald nærmest eksploderet de seneste tre-fire år. I 2011 importerede vi 16.000 tons såkaldt forbrændingsegnet affald, sidste år var det vokset til over 250.000 tons affald fra især Storbritannien, Irland, Norge og Tyskland.

Det svarer til mere end en 15-dobling, skriver Jyllands-Posten.

Myndighederne har vedtaget, at 50 pct. af vores husholdningsaffald skal genanvendes i 2022, og derfor er alle kommuner lige nu i gang med at indføre mere sortering og mere genanvendelse af vores affald.

Sydjylland klarer sig bedst

Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen er genanvendelsen steget fra 37 pct. af alt vores husholdningsaffald i 2011 til 41 pct. i 2013. Og da genanvendelsen ifølge Miljøministeriets affaldsplan skal stige yderligere de kommende år – og ende på mindst 50 pct. for syv udvalgte typer affald – vil ønsket om at importere endnu mere affald formentlig også vokse.

Miljøstyrelsen opgør, hvordan det rundt i landet går med genanvendelsen af de syv specifikke affaldstyper: organisk affald – typisk madaffald – papir, pap, glas, træ, plast og metal.

Her kommer indbyggerne i Region Sydjylland bedst ud med en genanvendelse på 31 pct. af de syv typer affald, fulgt af midtjyderne med 29 pct. Til gengæld er det under en fjerdedel, der bliver genanvendt i hovedstaden, på Sjælland og i Nordjylland, hvor affaldet i stedet typisk havner i brændeovnene.

/DR Nyheder/