30.000 færre byggearbejdere på to år

Beskæftigelsen i byggebranchen falder voldsomt. Der er brug for at bygge mere offentlig byggeri for at redde jobs, lyder det fra Dansk Byggeri.

(Foto: Simon Ladefoged)

Beskæftligelsen i byggeriet rasler ned.

I maj 2009 var der beskæftiget 153.600 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Det var 22.600 færre end i maj 2008 og 30.100 færre, end da bygge- og anlægsaktiviteten toppede på det rekordhøje niveau i maj 2007. Beskæftigelsen er dermed faldet med 16,4 procent i løbet af de seneste to år, fortæller seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri i en

pressemeddelelse
.

Voldsom tilbagegang

Ifølge Dansk Byggeri er det først og fremmest aktiviteten ved nybyggeri, som er i voldsom tilbagegang. Her faldt beskæftigelsen fra maj 2007 til maj 2009 med 18.300 arbejdere, funktionærer og mestre. Det er et fald på 36 procent.

- Der er et voldsomt fald i boligbyggeriet, men også erhvervsbyggeriet er præget af tilbagegang, fortæller Finn Bo Frandsen videre.

Han vurderer, at regeringens hidtidige foranstaltninger med henblik på at øge bygge- og anlægsaktiviteten kun vil kunne tage den øverste top af den stigende ledighed i den

resterende
del af 2009 og i 2010.

Byg mere

- Da det er nybyggeriet, der er hårdest ramt, er der god grund til at fremme nybyggeriet af almene boliger. Regeringens boligpakke har kun

begrænset
effekt
, da det ikke er tilstrækkeligt at
reducere
det kommunale grundkapitalindskud. Kommunerne bør ligesom i de tidligere perioder, hvor politikerne har stimuleret byggeriet, have mulighed for at optage lån til finansiering af grundkapitalen, siger Finn Bo Frandsen.

Facebook
Twitter