3F: Sexchikane skal tages langt mere alvorligt

Det er tankevækkende, at der er så stor forskel på beløbene i erstatningssager, mener 3F.

Næstformand i 3F, Jane Korczak, mener, det er tankevækkende, at en sag om sexchikane kan udløse et langt højere erstatningsbeløb, hvis den føres som en arbejdsskadesag. (Foto: DR © DR)

Tre millioner kroner i erstatning hos Arbejdsskadestyrelsen. Eller 25.000 kroner i erstatning af arbejdsgiveren.

Så stor var forskellen på det beløb, som en kvinde kunne få for sexchikane, der lagde hendes arbejdsliv i ruiner.

Hos fagforeningen 3F kalder man det 'tankevækkende', at erstatningssager kan udløse så forskellige beløb afhængig af, hvor sagerne føres.

Og denne sags afgørelse giver stof til eftertanke for 3F, siger næstformand Jane Korczak.

- I det ene system siger man, at det her svarer til en erstatning på 25.000 kroner, mens man i det andet system giver en så stor erstatning. (...) Det her er et wake up call, og man bliver nødt til fremover at tage sexchikane meget mere alvorligt, end vi har gjort tidligere, siger hun til DR Nyheder.

Kvinden fik de tre millioner, fordi hun sammen med sit fagforbund valgte ikke at gøre det til en sag om sexchikane, men tog sagen til Arbejdsskadestyrelsen, fordi hun havde fået alvorlige mén som depression og angst af chikanen.

Anerkendt som en arbejdsskade

Sagen begyndte med, at kvinden fik sjofle bemærkninger og sms-beskeder samt e-mails fra en mandlig kollega.

Hun fik i Arbejdsskadestyrelsen anerkendt følgerne af sexchikanen som en erhvervssygdom. Dermed fik hun deres ord for, at belastningerne ved at arbejde sammen med kollegaen havde gjort hende uarbejdsdygtig.

Man konkluderede et tab på 75 procent af erhvervsevnen hos kvinden. Sagen blev afgjort i foråret, men kommer først frem nu i offentligheden.

Både FOA, som førte sagen, og 3F mener, at afgørelsen er et gennembrud for sager om sexchikane, der tidligere har været svære at få særlig stor erstatning for.

Fordi kvinden netop kunne dokumentere, at sexchikanen havde gjort hende syg og ude af stand til at arbejde, kunne den føres som en arbejdsskadesag.

Og det gør hele forskellen for beløbsstørrelsen.

I Arbejdsskadestyrelsen ser de ikke på skylden hos krænkeren. Ligesom man ikke tager stilling til svie, smerte eller tort hos medarbejderen.

Erstatningen gives alene på baggrund af en vurdering af varige mén og tabt erhvervsevne.

Selve erstatningen bliver fastsat efter medarbejderes årsløn, ligesom man ser på, hvor mange år der er, til medarbejderen går på pension.

Mange år med lave erstatninger

Der gives traditionelt højere erstatninger i arbejdsskadesager end i stridssager mellem arbejdsgiver og medarbejder, som typisk føres i det fagretlige system.

Og derfor vil 3F nu tænke anderledes fremadrettet. Fagforeningens jurister vil fremover fokusere langt mere på, hvordan sagen bedst føres til gavn for et forurettet medlem.

- Om vi skal bruge den gængse metode (i det fagretlige system, red.) eller overveje en anmeldelse om arbejdsskade. Vi har i mange år kørt på et lavt erstatningsniveau, og det er klart, at hvis der er andre muligheder i nogle af de her sager, så vil vi vurdere, om det skal køre i det ene system eller det andet, siger Jane Korczak.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5446080ea11f9d075465bdf7

VIDEO. Se interview med Dennis Kristensen, formand for FOA, om sexchikane-sagen. Klik på play.

Facebook
Twitter