536.000.000.000 kroner: Danmarks statsgæld vokser med raketfart

Der er dog ingen grund til at være nervøs over den stigende gæld, lyder det fra økonomer.

Statsgælden er steget med 115 milliarder på et år.

Det er et næsten astronomisk stort beløb.

536 milliarder kroner.

Coronakrisen har banket Danmarks statsgæld op i det højeste niveau i 20 år målt i kroner og øre.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Nationalbanken.

Det er en stigning på 115 milliarder kroner fra 2019.

De seneste tyve år er Danmarks økonomi dog også vokset markant. Måler man i stedet gælden som en procentdel af landets bruttonationalprodukt (bnp), er gælden på sit højeste siden 2013.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

De mange penge er brugt på at finansiere kompensationsordningerne under coronakrisen, der blandt andet betyder, at staten i perioder har været med til både at betale løn til ansatte og for faste omkostinger som husleje til virksomheder.

- Det er en stigning, som overstiger meget andet, vi tidligere har set. Men det er en meget naturlig konsekvens af, at vi på tidspunkter har stoppet økonomien helt op med nedlukninger, siger Troels Kromand Danielsen, der cheføkonom i Nykredit.

Ifølge Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv, er den stigende gæld et tegn på, at krisen har ramt Danmark ekstremt hårdt.

Derfor skal du ikke være bekymret

For mange klinger ordet gæld som noget ubehageligt.

Mange har spurgt, om regeringen er ved at opbygge en gældspukkel, der skal betales af fremtidige generationer.

Men de fleste økonomer forholder sig relativt roligt over den kommende gæld.

I Børsen har seks topøkonomer manet til besindighed, og her på dr.dk kan du læse overvismand Carl-Johan Dalgaards seks grunde til, at vi ikke skal bekymre os over den stigende statsgæld.

Troels Kromand Danielsen fra Nykredit er heller ikke blandt dem, der ser på gælden som et stort problem.

- De offentlige finanser var sunde inden krisen, og jeg kan ikke forestille mig, at denne krise kan bringe de offentlige finanser så langt ud af spil, at det vil være et problem, siger han.

Cheføkonom i Nykredit, Troels Kromand Danielsen, er ikke nervøs over den stigende gæld. (© Nykredit)

Han kan ikke sætte et tal på, hvor meget gælden skal vokse, før det bliver et problem, men "vi er langt fra at være der".

Tore Strammer fra Dansk Erhverv skriver, at den øgede gæld har været en god og nødvendig beslutning for at undgå en massiv økonomisk nedgang, arbejdsløshed og konkurser.

- Det er klart, at en stigning på 115 milliarder kroner lyder af meget. Men det er bestemt noget, man kan håndtere samlet set.

Finansministeriet skød helt ved siden af

Selvom gælden er steget med 115 milliarder kroner, så er der nogle, der havde spået, at gæld ville være endnu større.

I august forventede Finansministeret, at gælden ville stige til 673 milliarder kroner i 2020. Et tal, som senere i december blev nedjusteret til 623 milliarder kroner.

Det er 87 milliarder kroner mere, end hvad gælden egentligt er steget til, men det kan der være flere forklaringer på, lyder det fra Troels Kromand Danielsen.

- Til at starte med var det svært at gætte omfanget af krisen. Det er en situation, vi aldrig før har været i. Og så ville man gerne være lidt konservative og gå med livrem og seler, siger han.

Han påpeger dog også, at vi endnu ikke har set alle udgifter for coronakrisen.

- Vi er jo midt i en nedlukning nu, og hjælpepakkerne er åbne, så gælden vil sikkert stige endnu mere.