8500 ledige gider slet ikke arbejde

19.000 ledige danskere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. 8500 af dem gider faktisk slet ikke at arbejde.

8500 arbejdsløse danskere gider slet ikke arbejde. 19.000 står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdsløse har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de modtager dagpenge eller kontanthjælp.

Men 8.500 ledige danskere vil slet ikke have et job, skriver Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda.

Yderligere 5000 har ikke søgt job den seneste måned. Samtidig kan 5500 ledige ikke begynde på et nyt job med to ugers varsel.

I alt betyder det, at 19.000 ud af de 163.000 ledige danskere reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Flest kvinder

Især blandt kvindelige kontanthjælpsmodtagere er der ringe vilje til et job. Her er det hver anden, der ikke står til rådighed.

Det viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 2010.

Det billede genkender Dorthe Nielsen, der er jobcenterchef i Høje-Taastrup Kommune.

- Der er nogen, som ikke har travlt med at finde et arbejde. Der er nogen, som har tilpasset deres levevis i familien efter, at den ene kan gå hjemme på offentlig forsørgelse. Det er i høj grad et kulturelt problem, siger hun.

Systemet virker ikke

93 procent af de mandlige dagpengemodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme gør kun 49 procent af de kvindelige kontanthjælpsmodtagere.

Dorthe Nielsen mener ikke, systemet virker efter hensigten.

- De, som vil snyde, kan snyde. Og det vil ikke hjælpe at indføre mere bureaukrati for at afhjælpe problemet, siger hun.

Tom trussel

Hvis en ledig kontanthjælpsmodtager ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, skal kommunen trække i kontanthjælpen. Men ofte er det blot en tom trussel, da det er vanskeligt at gennemføre.

- Det er min oplevelse, at det er meget bureaukratisk at føre sanktioner ud i livet på kontanthjælpsområdet, siger jobcenterchef Dorthe Nielsen til Agenda.

FacebookTwitter