9 steder, finansloven gør det dyrere at være dansker

Arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, e-cigaretter og onlinecasinoer bliver dyrere.

E-cigaretterne får også et afgiftsvrid, når de fra juli 2022 bliver to kroner dyrere per milliliter væske. Stigningen betyder, at 10 milliliter vækse til e-cigaretter kommer til at koste cirka 50 kroner. (Foto: Toby Melville © Scanpix)

Sent mandag aften landede regeringen og Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet finanslovsaftalen for næste år.

Men pengene til den øgede velfærd skal komme et sted fra. Og det er særligt højere afgifter, der leverer det økonomiske brændstof til regeringen og støttepartiernes investeringer på finansloven.

Herunder oplister vi ni steder, hvor det bliver dyrere at være dansker:

1

Højere cigaretpriser (også e-cigaretter)

Det bliver med finansloven markant dyrere at være ryger.

Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om at hæve den gennemsnitlige pris på en pakke cigaretter med 19 kroner, så den for fremtiden kommer til at koste 60 kroner.

Fra april næste år stiger en pakke cigaretter til cirka 55 kroner og fra 1. januar til de 60 kroner.

"Konkurrenterne" til cigaretten får også et afgiftsløft, så cigarer, cerutter, cigarillos, skrå, snus og anden tobak forhøjes med cirka 14 kroner per pakke fra april næste år og yderligere med fem kroner fra 1. januar 2022.

E-cigaretterne får også et afgiftsvrid, når de fra juli 2022 bliver to kroner dyrere per milliliter væske. Stigningen betyder, at 10 milliliter væske til e-cigaretter kommer til at koste cirka 50 kroner.

Med ændringen regner regeringen med at kunne øge indtægterne fra tobaksafgifterne med omkring en halv milliard kroner om året.

2

Afgifter på plastik- og papirposer

Den såkaldte emballageafgift for bæreposer af plastik får med den nye finanslov et ordentligt nøk opad.

Regeringen og de fire partier har aftalt at tredoble afgifterne på bæreposer af plastik og papir og på engangsservice.

I dag betales der emballageafgift på 22 kroner per kilo for bæreposer af plastik og 10 kroner per kilo for bæreposer af papir. For engangsservice er afgiften i dag 20 kroner per kilo.

Men nu tredobles de satser, hvilket polstrer de statslige finanser med omkring 100 millioner kroner om året.

Regeringen forventer, at afgiftsløftet giver et fald i forbruget af bæreposer med knap 40 procent.

3

Dyrere generationsskifte

Den største bidragyder til den nye finanslov er genindførelsen af arveafgiften, som med finansloven hæves fra nuværende 6 procent til 15 procent ved et generationsskifte.

En bet for erhvervsorganisationerne, som har kæmpet indædt mod afgiftsstigningen, som allerede blev lanceret med forståelsespapiret i juni.

I finansloven er det aftalt, at en ekspertgruppe skal komme med forslag til en ny model for at udregne værdien af virksomhederne.

Men eksperternes forslag må ikke udhule den årlige milliard, som partierne forventer at få ud af den højere afgift.

4

Højere tinglysningsafgift

Tinglysning af bolig har været omfattet af et skattestop.

Men når der for fremtiden skal registreres en bolig gennem det offentlige, kommer tinglysningen til at følge løn- og prisudviklingen i samfundet.

Tinglysningen bliver sat op hvert tredje år og bliver for første gang hævet i marts næste år.

5

Arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

Regeringen og dens støttepartier vil aflyse en planlagt skattelettelse på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon.

Fremover gives der ikke skattelettelser til dem, der får deres telefon betalt af arbejdsgiveren.

6

Højere afgifter på onlinekasino

Afgiftssatsen på væddemål og onlinekasino stiger fra 20 til 28 procent af bruttospilleindtægten.

Den højere afgiftssats træder i kraft fra 2021 og forventes at levere ekstra 150 millioner kroner om året.

7

Slut med forældrekøbsfinte

Fra 2021 er det slut med at bruge forældrekøb i virksomhedsordningen.

I dag er det muligt at bruge virksomhedsordningen til at trække renteudgifter fra sin egen eller en ægtefælles lønindkomst, når man har foretaget et forældrekøb.

Initiativet betyder, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb får samme fradragsværdi som private renteudgifter, når man køber en ejerbolig.

Forældre vil altså stadig kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ikke ske med særlige skattemæssige fordele.

Tiltaget træder i kraft i 2021 og ventes at give omkring 200 millioner kroner om året.

8

Slut med rabat til hovedaktionærer

En skatterabat for hovedaktionærer fjernes.

Hvis en hovedaktionær har haft aktier i en virksomhed i over 25 år, har man haft mulighed for at få et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance.

Den mulighed fjernes nu og ventes at indbringe omkring 160 millioner kroner i 2020.

9

Flyafgift

Regeringen har droppet en decideret afgift på flyrejser. Til gengæld er der med finansloven indført en registreringsafgift på fly på 0,1 procent af flyets værdi.

Det skal give 5 millioner kroner årligt fra 2021 og frem.