Årsregnskab: Dansk milliardtab farver Postnords bundlinje rød

Underskud i Danmark er baggrunden for et minus på bundlinjen i dagens 2016-regnskab fra moderselskabet Postnord AB.

Der er underskud hos moderselskabet i Postnord AB. Det er datterselskabet i Danmark, der trækker ned, men det er stadig uvist, hvad underskuddet præcist skyldes. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Der er overskud før skat hos alle Postnord AB's datterselskaber - undtagen det danske.

Det fremgår af dagens regnskab for 2016 fra moderselskabet Postnord AB.

Resultatet før skat for koncernen var et underskud på 1,1 milliarder svenske kroner. Det er modsat i 2015, hvor der var et overskud på 564 millioner.

Og det er Postnords aktiviteter i Danmark, der trækker overskuddet ned til et underskud. Før skat var underskuddet i Danmark 1,9 milliarder svenske kroner i 2016 - et underskud, der i 2015 var 287 millioner før skat.

Unfair konkurrence uafklaret

De røde danske tal på bundlinjen har i de seneste uger sat gang i en heftig diskussion om, hvad der konkret ligger bag det danske underskud, og hvem der skal tage ansvar for det.

Hvis underskuddet skyldes, at den del af forretningen, der er underlagt den såkaldte befordringspligt, ikke løber rundt, så må staten godt give tilskud.

Hvis det derimod er de konkurrenceudsatte dele, som eksempelvis gods, kurerpost eller erhvervspakker, så må staten som ejer ikke uden videre yde støtte, fordi det kan give unfair konkurrencebetingelser.

Usikkerhed om underskud

Kort fortalt udgør den befordringspligtige del det landsdækkende net af postkasser og indleveringssteder - og så uddeling/udlevering af de forsendelser, der er blevet indleveret.

Groft sagt kan man derfor sige, at staten kun må give støtte, der hvor portoindtægterne ikke rækker.

Men koncernen har valgt ikke at oplyse de helt præcise tal for resultatet af det, der i koncernen hedder 'Communication Services'. Det er her, de portobetalte aktiviteter finder sted.

Det eneste, Postnord oplyser, er, at omsætningen i Danmark er faldet med 700 millioner svenske kroner. I princippet kan man godt tjene penge, selvom omsætningen falder, så tallet fjerner ikke usikkerheden.

Økonomi skal være gennemsigtig

På det der på koncernsprog hedder 'Commerce & Logistics', hvor gods mv. hører hjemme i regnskabet, er omsætningen i Danmark steget med 333 millioner svenske kroner sidste år.

Det var forventet, fordi denne del af forretningen er blevet styrket, eksempelvis fordi Postnord Danmark har købt godsvirksomheden G.P. Spedition.

Men hvor stor en del af det samlede milliardunderskud, der stammer fra de konkurrenceudsatte forretninger, har Postnord ikke oplyst i koncernregnskabet.

Netop denne detaljeviden er afgørende for, om pengene til at redde Postnord Danmark er et anliggende for den danske stat, eller om det er et anliggende for Postnordkoncernen.

Før de danske politikere giver penge til Postnord, skal de desuden sikre, at økonomien er helt gennemsigtig, så EU-kommissionens konkurrencemyndighed kan godkende hjælpen.