Advokat: Falck kan få store bøder for tilsværtning af konkurrent

Falck risikerer hårde økonomiske sanktioner efter ulovlig kampagne mod Bios.

Falck kan stå til store økonomiske sanktioner efter forsøg på at presse konkurrent ud af markedet, siger advokat. (Foto: ÅNDAHL TORBEN © Scanpix)

En afgørelse fra Konkurrencerådet slår fast, at Falck overtrådte konkurrenceloven i sit forsøg på at presse den hollandske konkurrent Bios ud af markedet.

Og da Falck ikke længere anfægter afgørelsen, er redningskoncernen et skridt tættere på en byge af sager.

Falck har ifølge Bios' advokat, Torkil Høg, lagt så mange unfair forhindringer ud for ambulance-konkurrenten, at de kan løbe ind i erstatningskrav fra de hollandske ejere af selskabet, og samtidig overvejer konkursboet Bios i Danmark at søge om erstatning for tab.

Men erstatningssager er ikke det eneste.

Konkurrencerådet har også anmeldt Falck til politiet, og SØIK skal i gang med at vurdere, om der kan rejses en strafferetlig sag mod Falck.

Advokat med speciale i konkurrenceret fra advokatfirmaet Horten, Marie Løvbjerg, vurderer, at de mulige straffe- og erstatningssager kan ende som store bøder til den danske redningskoncern.

- Hvis man kommer frem til, at det, der er sket, er en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, ligger grundbeløbet på fire millioner kroner, og de økonomiske sanktioner kan gå helt op til ti procent af koncernomsætningen, lyder det fra advokaten.

Ifølge Marie Løvbjerg afhænger bødeniveauet af, hvad konsekvenserne af overtrædelserne har været.

Falcks ledelse kendte til masterplan

Falck forsøgte ifølge Konkurrencerådets afgørelse at tilsværte Bios med betalt spin, negativ pressedækning og en social medie-kampagne i forbindelse med overdragelsen af en ambulancekontrakt til det hollandske selskab Bios i Region Syddanmark i 2014.

Målet var, at udbuddet med Bios blev annulleret, og Falck ønskede at eliminere konkurrenten fra det danske marked, lyder det i afgørelsen, der blev frigivet fredag.

Af Konkurrencerådets afgørelse fremgår det, at den daværende ledelse i Falck var klar over, at selskabet havde planlagt den udførlige strategi mod konkurrenten Bios. Rådet har fået indsigt i adskillige interne mails i Falck, og i en af de interne mails bliver en såkaldt 'masterplan' forelagt flere personer i den øverste ledelse.

- De understøttende aktiviteter bestod i, at Falck efter at have tabt udbuddet vedtog en kommunikationsstrategi, som blev fastlagt og udmøntet i en såkaldt 'Masterplan' og implementeret af Falck, står der i afgørelsen.

Ledelse kan drages til ansvar

Marie Løvbjerg forklarer, at konkurrencelovens strafsanktioner er blevet skærpet. Derfor kan man ifølge advokaten også blive erklæret 'personligt ansvarligt for overtrædelse af loven'.

- Konkurrenceloven åbner også op for muligheden for personlige bøder til personer, der har haft ansvar for eller haft det forsæt at overtræde konkurrenceloven. Om det bliver aktuelt her, vil tiden vise, siger hun.

Hvis Bios har lidt tab i forbindelse med Falcks smædekampagne, kræver det dokumentation, fastslår Marie Løvbjerg.

- Selskabet skal kunne dokumentere, at Falcks kampagne har været årsag til konkurs, før der kan blive tale om erstatning.

En overtrædelse af konkurrencereglerne kan også få konsekvenser for en virksomheds mulighed for at byde ind på offentlige opgaver i fremtiden, forklarer advokaten:

- Der vil ligge en opgave for Falck i at vise, at man har samarbejdet med myndighederne, og at man har foretaget foranstaltninger, som gør, at sådan noget ikke kan ske igen, siger Marie Løvbjerg.

Vil 'imødese' erstatningskrav og bødesager

Jakob Riis, der er direktør i Falck, siger til DR Nyheder, at Falck vil 'imødese' mulige erstatningskrav og bødesager.

- Det er rigtigt, at det næste proces-skridt er en udmåling af bøden fra Bagmandspolitet, og så er der erstatningssager, der er varslet, og det må vi imødese. Og så må der tages et skridt i forhold til at dokumentere, hvad tabet har været, og hvad man mener, Falcks indflydelse på det tab har været, siger direktøren.

Han tilføjer, at det kan være en mulighed at undgå eventuelle retssager om erstatning ved at indgå forlig.

- Men det kræver, at man er nogenlunde enig om udgangspunktet, siger direktør i Falck Jakob Riis.