Advokat: Skattestyrelsens udbytteslagsmål i USA kan vare i årevis

Retssager mod pensionskasser bliver tidligst afgjort om ét år - i første instans, siger ekspert.

Store sager om økonomiske tvister i delstaten New York føres typisk ved Southern District-domstolen. (Foto: CHIP EAST © Scanpix)

Skattestyrelsen fik sent i aftes dansk tid grønt lys fra en dommer i New York til at føre sager mod en række amerikanske pensionsplaner om at få 5,4 milliarder kroner retur til danske statskasse.

Men tilkendegivelsen fra distriktsdomstolen i New York er kun første skridt på vejen i en proces, der kan tage flere år, fortæller Thomas Thorup, partner i det dansk-amerikanske advokatfirma Thomas Martin.

- Efter den afgørelse, der nu er truffet om, at sagerne ikke bliver forhåndsafvist, kan vi forvente, at der bliver sat en dato for de afsluttende retsmøder, der formentlig vil strække sig over mange dage. Og det ligger nok et års tid ude fremtiden, siger han.

Dommer: Jeg er overbevist

Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har i alt anlagt 176 sager i USA mod en række amerikanske pensionsplaner, der spiller en central rolle i svindlen med dansk udbytteskat for i alt 12,7 milliarder kroner.

Pensionsplanerne, også beskrevet som enkeltmandspensionskasser, har ifølge Skattestyrelsen udnyttet den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale til uberettiget at kræve 5,4 milliarder retur i udbytteskat fra Danmark.

Ved et retsmøde i Southern District i delstaten New York forsøgte pensionsplanernes advokater i aftes dansk tid at få sagerne afvist. Men det sagde dommer Lewis A. Kaplan klart nej til.

- Jeg har i sinde af afvise denne begæring (om at afvise sagen, red), medmindre der sker noget radikalt i min opfattelse mellem nu og til, jeg offentliggør min holdning. Jo længere og jo hårdere jeg har reflekteret over det her, desto tydeligere fremstår det her resultat for mig, lød det fra dommer Lewis A. Kaplan.

Udveksling af papirer og vidner

Der er endnu ikke truffet en officiel afgørelse om at lade Skattestyrelsens sager køre ved de amerikanske domstole. Men hvis det som forventet sker, så går det juridiske slagsmål om de 5,4 milliarder kroner i gang.

Den består hovedsaglig af to dele - discovery og depositions - fortæller Thomas Thorup, der til daglig arbejder med rådgivning om amerikanske retsforhold.

- Discovery er der, hvor parterne kan bede hinanden om stort set alt, hvad der er af skriftligt materiale og bede om svar på spørgsmål om sagens faktuelle forhold i meget højere grad end vi kender det fra dansk retspleje, siger han.

- Depositions er en slags vidneafhøringer forud for selve retsmødet, som vi i Danmark kalder for hovedforhandlinger. Dér hvor sagen bliver procederet. Inden, man når der til, har parterne lejlighed til at afhøre vidner hos hinanden, forklarer han.

Pensionskasser kan indgå forlig

Pensionskassernes ejere kan undgå en retssag ved at indgå forlig med Skattestyrelsen.

Det har to af de i alt 277 pensionskasser, som Skattestyrelsen mener har medvirket til svindlen, valgt at gøre.

I alt har de to pensionskasser sagt ja til at tilbagebetale 10 millioner kroner til den danske statskasse, som svarer til det beløb, de uretmæssigt har fået udbetalt i udbytteskat.

Og det er en mulighed, at flere vil vælge at gøre det samme, fortæller DR-journalist Thomas Svaneborg, der er en af journalisterne bag afdækningen af svindlen.

- Når jeg taler med nogle af de amerikanske advokater, så fortæller de, at deres klienter er nervøse for at blive hængt ud som svindlere i et internationalt spil. Det er også det, vi hører, nemlig at flere af de her investorer overvejer at indgå forlig med Skattestyrelsen, siger han.

Appelsager kan vare i årevis

Distriktsdomstolen i New York skal nu i gang med at finde datoer for de afsluttende retsmøder i sagen mellem Skattestyrelsen og de amerikanske pensionskasser.

Men der er kun tale om 1. instans, pointerer Thomas Thorup. En appelsag ved en højere retsinstans kan tage lige så lang tid.

Og dermed er det realistisk, at der går mindst to år, før det juridiske slagsmål om de 5,4 milliarder kroner er slut.

- Dommen kan formentlig kun appelleres én gang. Men ligesom i Danmark kan der i nogle tilfælde være mulighed for at appellere flere gange. Og her vil der være tale om tilsvarende tidsforløb.

Facebook
Twitter