Advokat vil have realkreditinstitutters bidragssatser for Højesteret

BRFkredit og Totalkredit klarer frisag i principielle sager om bidragssatser.

Christian Dahlager, der er advokat for de fire sagsøgere, efterlyser mådehold hos banker og realkreditinstitutter. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Selvom Østre Landsret har bortdømt fire boligejere i to principielle sager om realkreditinstitutternes omdiskuterede bidragssatser, så er håbet ikke slukket endnu.

Det mener advokat Christian Dahlager, der har ført sagerne for boligejerne mod henholdsvis BRFkredit og Totalkredit. Han vil derfor råde sine klienter til at anke sagen til Højesteret.

- Ud fra den måde, sagen forløb på med mange retsdage, kan man godt konkludere, at der har været tvivl om udfaldet. Og så synes jeg, det ville være sundt og rigtigt at lade landets højeste instans tage stilling til et problem, som berører langt over en million mennesker, der har realkreditlån i deres bolig, siger han.

Østre Landsret offentliggjorde i dag dommene i de to sager som fire boligejere, to enkeltstående og et ægtepar, havde anlagt mod deres realkreditinstitutter.

Domsresumeet kan du læse her.

Advokat: Realkreditinstitutterne har fået frihjul

Hvis dommene var faldet ud til boligejernes fordel, ville det formentlig have givet landets boligejere med fastforrentede realkreditlån udsigt til at få flere milliarder kroner tilbage fra realkreditinstitutterne.

Men sådan er det altså ikke gået, konstaterer Christian Dahlager.

- Sat på spidsen har landsretten sagt, at det primært er op til realkreditinstitutterne at regulere deres egne satser, deres indtjening, og hvor meget de må betale i udbytte til aktionærerne.

- Det har omvendt været mit synspunkt under hele sagen, at når man bærer så vigtig en samfundsmæssig opgave som at holde et lånesystem i gang, så må man også tage hensyn til låntagerne.

Christian Dahlager forklarer, at han ikke anfægter realkreditinstitutternes ret til at opkræve bidragssatser, men i stedet hvor meget, de må kræve, og hvor meget satserne må stige.

- Det handler ikke om at lægge låg på enhver bidragsforhøjelse. Man må vel have lov til at tjene penge i den verden. Men hvor går grænsen? I de her sager har vi set, at satserne er steget til det tredobbelte på få år. Der må da være en vis selvcensur i bankernes og realkreditinstitutternes håndtering af de her bidragsforhøjelser.

Tilfredshed hos BRFkredit og Totalkredit

Den ene sag drejer sig om den den tidligere boligejer Kim Paulsen, der har sagsøgt BRFkredit på grund af realkreditinstituttets generelle prisstigninger.

I 2007 lagde Kim Paulsen sit realkreditlån i BRFkredit om til et treårigt lån med fleksibel rente. Siden da blev hans årlige bidrag blevet hævet fra 12.897 kroner til 34.180 kroner sidste år.

I den anden sag har boligejer Bo Vølund og hans hustru Pernille Due Rantzau Vølund stævnet Totalkredit, der er en del af Nykredit.

Ægteparret har stævnet realkreditinstituttet for at hæve bidragssatserne på begge dele af et såkaldt to-lags-lån, hvoraf den ene del skulle være særligt sikret mod prisstigninger.

Den tredje sagsøger i den anden sag er Jesper Rune Larsen. Her handler sagen om Totalkredits begrundelse for at hæve bidragssatserne.

BRFkredit og Totalkredit erklærer sig tilfredse med Østre Landsrets afgørelser.

- Landsrettens afgørelse faldt, som vi havde forventet, ud til fordel for BRFkredit. Landsretten mener, at bidragsreguleringen har været berettiget, udtaler adm. direktør for BRFkredit Carsten Tirstrup Madsen.

Adm. direktør for Totalkredit Camilla Holm siger, at hun er ked at møde kunderne i retten.

- Men vi er tilfredse med, at landsretten nu har sagt, at bidragssatserne er inden for den gældende lovgivning, siger Camilla Holm.

Facebook
Twitter