AE: Dansk arbejdskraft er bedst for samfundet

Hvis man erstatter en østarbejder med en ledig dansker, kan det offentlige spare helt op til 250.000 kroner. Det viser en undersøgelse foretaget af AE, der vurderer, at danske arbejdere er bedst for den danske økonomi.

- Det kan godt være man sparer ved at have østarbejdere på et projekt, men det koster den offentlige sektor store beløb, fordi danskerne betaler skat og ledige danskere får arbejdsløshedsdagpenge, som er en udgift for det offentlige.

Sådan siger direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Lars Andersen, til DR Nyheder.

Ifølge ham får det danske samfund meget mere ud af at ansætte ledige danskere end østarbejdere i de mange stillinger, der vil opstå ved store byggeprojekter frem til 2020.

Østarbejdere kan koste staten 250.000

Lars Andersens teori er ikke opstået ud af den blå luft. I marts 2013 lavede AE en analyse, der viser en tydelig fordel ved at ansætte ledige LO-medlemmer i stedet for østarbejdere.

Analysen viser faktisk, at hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en østarbejder, forbedres de offentlige finanser med mellem 51.000 og 251.300 kroner.

Beregningerne ser på, hvad de enkelte lønmodtagere betaler i skat, når de er arbejde, sammenlignet med trækket på dagpenge og kontanthjælp ved ledighed.

- Vi har store udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til de danskere, der går ledige. Og de østarbejdere, der kommer, får vi ikke så meget ud af i forhold til den offentlige sektor. Hvis de er udstationeret, så betaler de slet ikke skat i Danmark og så mister staten op mod 250.000 kroner. Hvorimod hvis østarbejderen bor i Danmark, giver det et offentligt tab på 50.000 kroner, forklarer Lars Andersen.

Bedre råd til velfærd

Selvom man tager højde for tabte skatteindtægter fra østarbejderen, når et ledigt LO-medlem får arbejde til fordel for en østarbejder, så er der altså tale om en positiv nettogevinst for de offentlige finanser.

- Hvis det er danskere, der besætter stillingerne, betyder det, at vi får forbedret de offentlige budgetter og det vil sige, at vi vil have bedre råd til vores velfærd, konstaterer AE direktøren.

Ifølge Lars Andersen er det derfor vigtigt, at den enkelte virksomhed erkender, at en fordel for virksomheden kan være en stor ulempe for samfundet som helhed og specielt den offentlige sektor.

- Nu hvor vi står i en økonomisk krisesituation, så er problemet, at vi på en og samme tid har danskere, der er ledige, og østarbejdere, der har det arbejde, som de ledige danskere ellers skulle have haft.

Umuligt at undgå østarbejdere

Men selvom Lars Andersen taler for, at erstatte østarbejdere med ledige danskere, så mener han ikke, at samfundet skal skaffe sig af med arbejdskraften fra østeuropa.

- Der er også positive ting ved at have østarbejdere. Tilbage i 2007 og 2008 kom de hertil, fordi der var mangel på arbejdskraft. Og i dag kan der også være projekter og faggrupper, hvor der ikke bare er ledige danskere at tage af, og der kommer østarbejderne ind og gør fyldest, konstaterer direktøren.

Han understreger samtidigt, at tiden uden østarbejdere i Danmark er længst forbi.

- Vi har jo åbne grænser. Det er en del af vores medlemskab af EU, så det er naturligt, at der er et vist antal østarbejdere. Vi vil aldrig komme i en situation, hvor der ikke er østarbejdere, mens der også er ledige danskere. Det er den virkelighed vi lever i.

Facebook
Twitter