Ægtepar indgår forlig med bank

Et ægtepar har med bistand fra Forbrugerombudsmanden indgået forlig med bank om fejlslagen investering.

Ringkjøbing Landbobank har indgået forlig med ægtepar, der mistede stor del af deres opsparing i fejlslagen investering. (Foto: Birgitte Melbye © DR)

Aftalen var, at 190.000 kroner skulle investeres sikkert, da opsparingen skulle bruges i forbindelse med et generationsskifte. Men alligevel oplevede et ægtepar, at deres investering gennem Ringkjøbing Landbobank i såkaldte PLUS 2013 Råvarer obligationer i foråret 2006 mistede en stor del af sin værdi.

Årsagen var, at flere udstedere af sikkerhedsobligationerne bag gik konkurs.

Dårlig rådgivning

I to omgange har Forbrugerombudsmanden bedt banken redegøre for, hvordan et kundeønske om at investere med mindst mulig risiko var endt med, at ægteparret mistede en stor del af deres penge. Uenigheden med ægteparret endte med, at banken tilbød at tilbagekøbe obligationerne til dagskurs, og det accepterede ægteparret med forbehold for, at man ville kunne søge yderligere erstatning.

Og den trussel blev aktuel for banken, da Forbrugerombudsmanden på grund af reglerne i Bankpakke II om nye muligheder for at bistå forbrugerne kunne anlægge ertstatningssøgsmål mod banken for dårlig rådgivning.

Nu har banken indgået forlig med ægteparret. Forligets nærmere indhold er ikke kendt, men Forbrugerombudsmanden er bekendt med indholdet og tilsyneladende tilfreds, for man har ikke bemærkninger til indholdet.

Facebook
Twitter