Ældrebyrde? Pensionister betaler selv to ud af tre kroner de koster i velfærd

Især skat fra arbejdsmarkedspensionerne skæpper godt i statskassen.

Der bliver flere ældre, men de bidrager i højere grad til statskassen med skat af arbejdsmarkedspensioner. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

De ældre over 65 år betaler en stadig større del af velfærds-regningen.

Det viser en frisk analyse, som den borgerlige tænketank Cepos har lavet for DR Nyheder.

Cepos har regnet på hvor mange milliarder danskere over 65 indbetaler i skatter og hvor meget de ”koster” statskassen.

Og på baggrund af det regnestykke konkluderer cheføkonom Mads Lundby Hansen:

- Ældrebyrden er faldende.

Ældre arbejder længere

Årsagen er, at et stigende antal seniorer vælger at blive på arbejdsmarkedet enten på fuld tid eller nedsat tid, samtidig med at udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensionerne stiger.

Begge dele betyder indbetaling af skatter og afgifter til statskassen.

Netop de ældres forhold var torsdag igen på dagsordenen ved finanslovsforhandlingerne.

Regeringen forhandler alene med Dansk Folkeparti, DF.

Og finansordfører René Christensen, siger, at DF ønsker modregningsreglerne i folkepensionen ændret. De betyder at pensionisterne modregnes indtægter i folkepensionens tillæg.

- Hvis det går som vi ønsker, så vil pensionisterne beholde en større del af deres indtægter selv og bidrage mindre til fællesskabet, siger René Christensen.

200 milliarder i skatter og afgifter

For de ældre over 65 år finansierer i dag en meget stor del af omkostninger, som er forbundet med de ældre, viser Cepos-analysen.

- De betaler skatter og afgifter i runde tal 200 milliarder kroner – og de trækker udgifter for folkepension, hjemmehjælp, sygehus og så videre for 300 milliarder. Det giver en selv-finansiering på 67 procent, siger Mads Lundby Hansen.

Staten betaler så resten på 100 milliarder kroner.

I tallene indgår samtlige skatter og samtlige udgifter til aldersgruppen over 65.

Og pensionisterne har betalt en større og større andel af udgifterne. Folkepensionen, hospitalsindlæggelser, hjemmehjælp, varmehjælp og så videre.

- Det kan man se på at udgifterne til folkepension er steget med 50 pct. siden 1995, mens indtægterne er steget mere, siger Mads Lundby Hansen.

Det skyldes både lønindtægter og opsparet pension.

Så overførselsindkomsterne til pensionisterne er vokset mærkbart mindre end de private indtægter, som de betaler skat af.

- Vores konklusion er at pensionisterne selv betaler en større andel af udgifterne end tidligere. Og selvfinansierings graden kan stige yderligere, siger Mads Lundby Hansen.

Facebook
Twitter