Afsløring: Skattevæsnet vil med åbne øjne sende forkerte vurderinger til boligejere - titusindvis rammes

Ny afsløring vækker harme blandt eksperter. Boligejernes grundlæggende rettigheder krænkes, lyder kritikken.

Boligejere kan ende med at betale helt forkert boligskat hele 2024. (Foto: © Mikkel Berg Pedersen, Ritzau Scanpix)

Flere eksperter slår nu alarm og advarer om alvorlige retssikkerhedsmæssige konsekvenser for ejerne af landets 1,7 millioner private boliger, der skal overgå til et spritnyt boligskattesystem til næste år.

Indtil nu har den ene skandale om det nye ejendomsvurderingssystem efterfulgt den anden, og langt størstedelen af landets boligejere venter stadig på den vurdering, der afgør, hvad de skal betale i boligskat i 2021, 2022 og 2023.

Tip os:

  • Har du vigtige oplysninger om de nye ejendomsvurderinger? Alle tip behandles seriøst og fortroligt.

  • Skriv til vurdering@dr.dk. Brug ikke din arbejdsmail, arbejdstelefon eller arbejdscomputer.

  • Du kan også oprette en anonym mailadresse på Protonmail og skrive krypteret til vurdering@proton.me

Men nu viser der sig også at være store problemer med en helt ny vurdering. Nemlig den vurdering, der afgør, hvad du skal betale i boligskat i 2024.

Til september får ejerne af alle landets privatboliger en ny ejendomsvurdering, som bestemmer, hvor mange penge boligejerne skal have op af lommen, når vi går ind i det nye år.

Men den vurdering vil de hverken få mulighed for at klage over eller få rettet, selv om vurderingen helt åbenlyst skulle være forkert.

Det fremgår flere steder i de i alt 1.000 siders lovforslag om de nye boligskatter, og flere eksperter bekræfter, at der ikke kommer til at være nogen klagemulighed.

'Grundlæggende rettigheder krænkes'

Hvis loven som forventet stemmes igennem vil mange boligejeres ejendomsvurdering uundgåeligt ende med at bygge på forkerte oplysninger.

Den vurdering, som kommer ind af den digitale brevsprække til september, er nemlig kun en foreløbig vurdering, og først i 2025 får boligejerne deres endelige vurdering.

Det betyder, at mange boligejere får en ufuldstændig og forkert vurdering, der først og fremmest skyldes bøvl med et centralt register.

Det system, som skattemyndighederne trækker de væsentligste oplysninger om din bolig fra - Bygnings- og Boligregistret (BBR) - er nemlig smækfyldt med fejl. Og selvom boligejerne lever op til deres ansvar for at rette fejl deres BBR-oplysninger, er det ikke sikkert, det hjælper.

Lovforslaget betyder, at mindst 100.000 rettelser, boligejerne allerede har lavet, ikke kommer med i de nye foreløbige ejendomsvurderinger, fordi de er foretaget efter 1. januar 2022.

Det kommer til at betyde, at titusindvis af danske boligejere får en forkert ejendomsvurdering og risikerer at skulle betale for lidt eller for meget i boligskat.

Og vurderingerne sendes ud, selv om myndighederne ved, at de er fyldt med fejl, kan DR Nyheder i dag fortælle.

Flere eksperter er meget kritiske overfor myndighedernes planer.

- Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, så kan jeg godt blive harm over, at det er sådan, man er endt med at gøre, siger skatteadvokat Thomas Booker fra Horten Advokatpartnerselskab.

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt er med i rækken af kritikere.

Myndighedernes praksis kan nemlig ende med at få konkrete konsekvenser for de enkelte boligejere.

- Ud over at boligejernes grundlæggende rettigheder krænkes, fordi de ikke kan klage, så kommer de til at betale en forkert ejendomsskat, i forhold til hvis man havde anvendt de korrekte data, siger hun.

Forsinkelse på forsinkelse

Skattemyndighederne sender foreløbige vurderinger ud, da udsendelsen af ejendomsvurderingerne er blevet forsinket den ene gang efter den anden.

Derfor er man nødt til at få vurderingerne ud over rampen på en måde, hvor boligejerne hverken kan få rettet deres vurdering eller klage, inden det nye boligskattesystem træder i kraft næste år.

Selv hvis man sidder med en ejendomsvurdering, der er åbenlyst forkert og bygger på meget forkerte oplysninger, så er man efterladt uden klagemuligheder.

Vurderingen kaldes en "foreløbig 2022-vurdering" og er den vurdering, der afgør, hvor meget skat du skal betale fra 1. januar næste år, hvor det spritnye boligskattesystem træder i kraft.

Herunder kan du læse om de to første ejendomsvurderinger, der tikker ind i din digitale brevsprække:

Hvis vurderingen er for høj eller for lav - for eksempel fordi den bygger på åbenlyst forkerte oplysninger - så ender du med at betale for meget eller for lidt i boligskat hele 2024.

Det kan for eksempel være, at myndighederne har oplysninger om, at din kælder er 100 kvadratmeter, selv om den er 50 kvadratmeter. I så fald vil du få en for høj ejendomsvurdering.

Det kan også være, at myndighederne har oplysninger, der siger, at du har ét badeværelse, selv om du har to. I så fald vil du få en for lav vurdering.

Smækfyldt med fejl

Det kan få betydning for tusindvis af danskeres økonomi, hvis skattemyndighedernes plan om en ny, foreløbig 2022-vurdering bliver til virkelighed, mener eksperter.

En del af årsagen skal findes i Bygnings- og Boligregistret (BBR), som DR Nyheder tidligere har kunnet fortælle er smækfyldt med fejl.

BBR-registret er en oversigt over data om din bolig, og det er derfor et vigtigt redskab for skattemyndighederne, når din boligs værdi - og dermed din boligskat - skal fastlægges.

I en rundspørge DR Nyheder tidligere har foretaget blandt landets landinspektører sås der alvorlig tvivl om, hvor meget man egentlig kan stole på registret.

Siden DR Nyheders afdækning af problemerne med BBR er tusindvis af danske boligejere gået til tasterne og har rettet oplysninger om deres bolig.

Ifølge tal fra Vurderingsstyrelsen har der været flere end 23.000 rettelser i BBR alene i januar i år. Det er langt flere end en normal måned.

Men hvis de boligejere, der har rettet deres BBR, forventer, at de kommer til at betale den rigtige boligskat til næste år, så får de en lang næse.

For ingen af de boligejere får deres rettelser med i den vurdering, der skal afgøre deres skattebillet næste år.

Skal være rettet inden 2022

Kun hvis boligejerne har rettet oplysningerne inden 1. januar 2022, kommer de med i en den foreløbige vurdering og får betydning for din boligskat.

Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til DR Nyheder.

- Der vil blive taget højde for boligejernes rettelser i BBR i de foreløbige 2022-vurderinger, hvis rettelserne var foretaget senest den 1. januar 2022, skriver ministeriet.

Ifølge tal fra Vurderingsstyrelsen er der foretaget flere end 100.000 indberetninger i BBR siden 1. januar sidste år.

Selv om der kan være tale om flere indberetninger per bolig, så viser tallene, at titusindvis af boligejere får en forkert ejendomsvurdering, selv om de har rettet forkerte oplysninger om deres bolig.

Og faktisk er ministeriet klar over, at dens praksis kan føre til forkerte vurderinger, da vurderingen skal foretages "via automatiske processer", skriver ministeriet i lovforslaget om de nye boligskatter.

- Det er derfor nødvendigt, at Skatteforvaltningen vil kunne lægge data og registre efter ejendomsvurderingslovens kapitel 11 til grund, uanset om disse oplysninger måtte vise sig at være åbenbart urigtige.

Den sætning i lovforslaget får den erfarne skatteadvokat Thomas Booker til at ryste på hovedet.

- Hvis man på forhånd ved, at det grundlag, man vurderer ud fra, er forkert, så skal man gøre noget ved det. Man kan jo ikke bare sende vurderinger ud, som man ved er fejlbehæftede, siger han.

Kan tidligst klage i 2025

Boligejerne får mulighed for at få rettet deres forkerte oplysninger. Men efter talrige forsinkelser er det nu planen, at man først i 1. halvår af 2025 vil kunne få rettet eller klage over sin vurdering.

Hvis det viser sig, at den enkelte boligejer har betalt skat af en forkert vurdering, vil de enten få penge tilbage i skat eller alternativt få en skatteregning.

Det får dog ikke skatteadvokat Thomas Booker til at nedtone sin kritik.

- Det er en ringe trøst, hvis man for eksempel på det tidspunkt har mistet sin bolig, da man ikke har haft råd til at betale en foreløbig ejendomsskat, der har vist sig at være for høj, siger han.

Fejlagtige ejendomsvurderinger risikerer dog ikke kun at gå ud over dem, der ender med at betale for meget i skat.

For hvis din foreløbige ejendomsvurdering viser sig at have været for lav, så kan boligejerne ende med en ekstraregning.

- Det kan ende med, at man ikke har kunnet beregne sin ejendomsskat korrekt, og derfor har sat for få penge af til at betale ejendomsskatten.

- Når regningen så kommer, så kan man ikke betale den, og i sidste ende kan det jo ende i tvangsauktioner. Det er nok de færreste situationer, det kommer til at ske, men det er en mulighed, siger Thomas Booker.

Minister: Ikke nødvendigvis bedre at udskyde det

Trods den hårde kritik fra flere eksperter, fastholder skatteminister Jeppe Bruus (S), at de foreløbige vurderinger skal sendes ud til september, så man kan indføre det nye boligskattesystem fra 1. januar næste år.

Jeppe Bruus, hvorfor udskyder du ikke boligskattesystemet, til boligejerne har fået en rigtig, ny ejendomsvurdering?

- Det har været en lang proces, hvor ingen har fået nye ejendomsvurderinger mellem 2011 og 2020, og det er ikke nødvendigvis bedre at udskyde det. Mit system og vores eksterne rådgivere fortæller mig, at den overordnede plan holder, siger ministeren.

Hvad siger du til kritikken fra eksperterne, om at man kommer til at beskatte boligejere på et forkert grundlag i en periode?

- Jeg er ikke enig i, at man kommer til at ligge borgerne til last. Man får en endelig vurdering i 2025, og så kan man rette i data, og der kan ske en efterregulering, hvis man har betalt for meget eller for lidt, siger Jeppe Bruus.

Kan du forstå, hvis der er boligejere, der føler sig frustrerede over, at de hverken kan rette i eller klage over den foreløbige vurdering?

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan virke frustrerende som boligejer, men derfor er det vigtigt, at man for politisk hold sikrer, at man kan rette og klage, når man får den endelige vurdering, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Enkelte kattelemme

Selv om boligejerne er efterladt uden klagemuligheder, når de får deres foreløbige vurdering, så er der faktisk mulighed for at få lavet sin vurdering om i særligt et specifikt tilfælde, skriver Skatteministeriet til DR Nyheder.

Den vigtigste kattelem er, at du kan gøre noget, hvis du planlægger at sælge din bolig, og din ejendomsvurdering er alt for høj.

Det vil nemlig gøre boligen mindre attraktiv for køberne, da de vil sidde med en for stor skatteregning, når de overtager boligen.

Derfor vil ejendomsmæglerens vurdering af husets pris forud for salget kunne bruges som en ny og mere retvisende vurdering, der vil sikre, at der betales mere korrekt boligskat.

Hvis huset så bliver solgt, så kan køberen også få rettet vurderingen, hvis salgsprisen har vist sig at være markant lavere, end skattemyndighedernes vurdering af ejendommens pris.

Der skal dog meget til, at boligejerne får korrigeret deres vurdering. Salgs- eller vurderingsprisen skal nemlig afvige med mindst 20 procent fra ejendomsvurderingen, hvis vurderingen skal ændres.

Det betyder konkret, at hvis ejendomsvurderingen er på fem millioner kroner, så kræver det en salgspris på højst fire millioner kroner, hvis vurderingen skal rettes til.

Hvis prisen ender med at være højere end fire millioner, så står den foreløbige ejendomsvurdering stadig til troende.