Afstemning: Hvor går grænsen for det offentlige?

DR Nyheder har samlet fem eksempler på opgaver, som erhvervslivet mener, det private bør løse.

Private virksomheder skal ikke underbydes af kommuner. Billedet er fra Åbent Testlab på Viborg Bibliotek sidste år. (Foto: © Morten Pedersen, Scanpix)

Regeringen har i dag lanceret et opgør med det såkaldte opgavetyveri.

Begrebet er opfundet af erhvervslivet, der mener, at det offentlige på alt for mange områder smyger sig ind på fremmed grund og stjæler opgaver, som kunne løses bedre og billigere af private aktører.

- Den offentlige sektor skal ikke gå og lege privat virksomhed i sin fritid med skatteborgerens penge i ryggen. Og hvis den endelig udfører erhvervsvirksomhed, skal der være klar prissætning og dermed gennemsigtighed omkring priserne. Det er det, vi adresserer med udspillet i dag, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V).

Men hvornår er en opgave offentlig, og hvornår er den privat?

Det er et spørgsmål, der deler vandene politisk, men også historisk har der været meget forskellige opfattelser af, hvornår statens opgaver hører op, og det private erhvervsliv overtager.

Hvor synes du, grænsen går?

Vi har samlet fem eksempler. Et par af dem er blevet fremlagt i dag af regeringen - og et par andre har der løbende været slagsmål om de senere år:

Hjemmehjælp

Diskussionen om, hvorvidt hjemmehjælpere skal have lov til at ordne negle på ældre borgere, er tidligere blevet fremhævet af Dansk Erhverv som et problem for erhvervslivet.

Biblioteker

Biblioteker, der udlåner haveredskaber, er i dag blevet fremhævet af indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) som et eksempel på, at det offentlige tager for mange opgaver fra de private. Projektet hedder "Lån bæredygtighed på biblioteket" og er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet. Formålet er at udleve deletanken i praksis med effektiv udnyttelse af materialer, udstyr og instrumenter.

Skat og it

Både DI Digital og IT-Branchen er kritiske over for Skats nye udviklingsafdeling, der vil hjemtage udvikling og drift af de forretningskritiske it-systemer.

It-brancheforeningerne frygter, at det tager brød ud af munden på den private industri.

Skat har etableret enheden, fordi der har været en række skandaler med it-systemer leveret af private.

Affald

DTL-Danske Vognmænd og Danaffald mener, at de fælleskommunale affaldsselskaber også løser andre opsamlingsopgaver og dermed tager markedsandele fra de private. De private mener, de dermed udkonkurreres af offentlige selskaber på ulige vilkår.

Kurser

Sophie Løhde fremhævede på dagens pressemøde, at kommuner tilbyder kurser i computerspil og mindfulness-kurser. DR Nyheder har ikke umiddelbart kunne finde dokumentation for kommuner, der tilbyder computerspil. Men en lang række kommuner tilbyder basal undervisning i it med henblik på at få seniorer til at bruge de forskellige digitale selvbetjeningsløsninger.

Mindfulness-kurser er i årevis blevet brugt til ledige og sygedagpengemodtagere. Det kan ifølge kommunerne hjælpe stressramte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.