Aktiemarkedet gav dansk pensionskæmpe ordentlig blodtud

ATP tabte næsten 10 milliarder kroner på sine aktier i 2018.

Konstitueret direktør hos ATP, Bo Foged, ærgrer sig over et skidt 2018. Men i 2019 tegner markant bedre, fortæller han. (Foto: Dennis Lehmann © Scanpix)

Uro på aktiemarkederne og rumsteren i ledelseslaget gjorde 2018 til et på alle måder usædvanligt år for den danske pensionskæmpe ATP, der med 785 milliarder kroner på kistebunden hører til blandt de største pengekasser i Europa.

For første gang i ti år er der røde tal på bundlinjen hos ATP, der kommer ud af 2018 med et minus på 3,7 milliarder kroner. Det svarer til, at samtlige de kroner, som danskerne i de første fem måneder af 2018 indbetalte til ATP, er forduftet.

- Vi kan aldrig være tilfredse med et regnskab, hvor vi taber penge til vores medlemmer. Men der er også lyspunkter. Vi har tjent mange penge de senere år, og det betyder, at vi til stadighed er i stand til at lægge penge til side til forlænget levetid, siger konstitueret ATP-direktør Bo Foged.

Han har midlertidigt overtaget direktørstolen efter Christian Hyldahl, der i november opsagde sin stilling, da han stod midt i et politisk stormvejr på grund af indblandingen i skandalen om spekulation med udbytteskat.

Taber 17 procent på udenlandske aktier

De generelle fald på de internationale aktiemarkeder har været en møllesten om ATP's investeringsportefølje, hvor danske og udenlandske aktier tegner sig for et minus på hele 9,3 milliarder kroner.

Det største hul i regnskabet kommer fra udenlandske aktier, hvor ATP har mistet 6,6 milliarder kroner, svarende til hele 17 procent af den samlede aktiebeholdning på 38 milliarder kroner.

- Vi har vænnet os til nogle markeder, hvor det stort set er plus hvert eneste år. Nu er vi nok kommet tilbage til et normalt scenarie, hvor vi også ser nogle minusser, og det gjorde vi også i 2018. Men det glæder mig,at vi allerede er i plus i det nye år igen, siger Bo Foged.

Store tab på råvarekontrakter

På danske aktier formøblede ATP i 2018 2,6 milliarder kroner ud af investeringer for 28,8 milliarder, svarende til et tab på 11 procent.

Det er særligt massive aktiefald hos Danske Bank og Pandora, hvor ATP har mistet henholdsvis en hel og en halv milliard kroner.

Men mens investorer har trukket følehornene til sig og solgt ud af de danske aktier, har ATP holdt fast i sin aktiebeholdning i de piskede danske aktieselskaber.

I grafikken ovenfor kan du se ATP's ti største aktiebeholdninger i danske, børsnoterede virskomheder. Og hvordan aktierne klarede sig i 2018.

- Det er vigtigt for en så stor spiller som ATP at have en meget bred aktieportefølje, som repræsenterer et bredt udsnit af de danske aktier. Det har været en rigtig god forretning i mange år. Nu har vi så et enkelt år i år, hvor vi bliver trukket ned, og det må vi så desværre leve med, siger Bo Foged.

I 2017 havde ATP et overskud på investeringsporteføljen på 29,7 milliarder kroner.

Også investeringer i råvarer gav ATP store tab i 2018. Under posten 'Inflationsrelaterede instrumenter' mistede ATP 5,9 milliarder kroner. Det var særligt investeringer i udviklingen på råvaremarkedet, som kostede ATP dyrt. Men også investeringer i finansielle produkter som futures swaps og optioner gjorde ondt på den danske pensionskæmpe.

På positivsiden trak især beholdninger i stats- og realkreditobligationer og investeringer i unoterede aktier gennem ATP Private Equity Partners regnskabet mod et overskud.

ATP Private Equity Partners leverede et overskud på 2,5 milliarder kroner, mens statsobligationer og danske realkreditobligation gav et plus på samlet 3,6 milliarder kroner.

Lidt under halvdelen af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end folkepensionen og ATP Livslang Pension.

Facebook
Twitter