Analyse: Taxi-udspil er en uspiselig kamel for Uber

Nyt taxi-udspil vil kræve dramatiske ændringer af Ubers koncept. Det vil selskabet sandsynligvis ikke acceptere.

Regeringen har netop fremlagt sit forslag til en ny taxilov. Den gør ikke Uber lovlig, forklarede ministeren. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Da tre ministre fra den nye, borgerlige regering i dag præsenterede deres udspil til en fornyelse af taxi-loven, udspillede der sig et interessant mediemæssigt fænomen:

Hos borsen.dk kunne man således læse artiklen om, at 'regeringen nu byder Uber velkommen', mens business.dk havde valgt at skrive en artikel om det modsatte, nemlig at regeringen vil begrænse Uber.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) var ellers klar i mælet, da han sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.) fremlagde regeringens udspil til en ny taxi-lov.

Uber bliver ikke lovlig med den nye lov

Ubers kontroversielle Uberpop-tjeneste vil, også ifølge regeringens moderniserede taxi-lov, være ulovlig, forklarede han.

Medmindre altså at Uber aktivt vælger at leve op til lovens krav om at chaufførerne skal have førerkort, der igen vil kræve en særlig godkendelse, helbredsattest og lægetjek.

Og ikke mindst, at Uber sørger for at indhente en straffeattest på chaufførerne, der ikke må være dømt for slemme forbrydelser.

Derudover skal Uber, ifølge forslaget, også sikre, at bilerne bliver tjekket til syn en gang om året - og indberette både oplysninger om chaufførernes indtjening samt GPS-data om de kørte ture til myndighederne. Og så skal Uber have et kørselskontor i Danmark.

Færre regler. Men stadig regler

Til gengæld vil regeringen fjerne en stor del af de begrænsninger, der i dag gælder på området: Der skal ikke være nogen stram kommunal kontrol med antallet af taxier, og man skal kunne samle kunder op i hele Danmark, hvis man vil.

Og så skal der blødes op for nogle af de tekniske krav om videovervågning, sædefølere og meget andet, der i dag stilles til taxier.

Det, sagde Ole Birk Olesen, vil være muligt for Uber at leve op til - hvis Uber altså vil.

Bolden ligger altså hos Uber, og her bliver den med stor sandsynlighed liggende en rum tid endnu.

På forhånd har Dansk Folkeparti været særdeles klare i formuleringerne om, at Uber ikke vil blive budt velkommen. Det samme har de røde partier, og dermed er flertallet for store liberaliseringer af området tvivlsomt.

Vil Uber ændre sit koncept ?

Endnu mere tvivlsomt er det, om Uber overhovedet er klar på det.

Der er nemlig stort set ingen eksempler fra resten af verden på, at Uber har vist sig villige til at justere sit kontroversielle Uberpop-koncept, der følger en meget stram skabelon.

Det var tilfældet i Sverige, der ellers allerede har moderniseret taxiloven, og i Tyskland. Begge steder valgte Uber at droppe Uberpop.

Ideen med Uberpop er nemlig helt simpel: Enhver, der har en bil, skal lynhurtigt kunne tilmelde sig, så de kan tage kunder med i bilen og tjene penge på det. På den måde kan udbud og efterspørgsel mødes på skønneste vis, og prisdannelsen ske helt efter de modeller, der står i lærebøgerne om økonomi.

Umuligt at leve op til

Her vil en besværlig lov, der stiller krav om syn af bilen, helbredstjek af chaufføren, særlige køreprøver og straffeattester og alle mulige langsommelige krav, være fuldstændigt uspiselige for Uberpop-tjenesten.

Det vil ganske enkelt gøre konceptet umuligt.

Efter seks domme i byretten, en dom i Østre Landsret og en sag mod selve selskabet Uber for medvirken til ulovligheder, var taxi-lovens modernisering det sidste håb for en lovliggørelse af Uber.

Med dagens fremlæggelse må det stå klart, at Uber skal flytte sig overordentlig langt for at kunne drive tjenesten videre - og det er endda ikke engang sikkert, at loven bliver vedtaget i sin nuværende form.

Gør Uber det, vil Uberpop ikke længere være Uberpop. Og det er nok mindre sandsynligt, at Uber vil slå så mange knuder på sig selv for at imødekomme politikerne i lillebitte Danmark.

For sæt nu at politikerne i de andre lande følger med, og begynder at kræve det samme.

Facebook
Twitter