Andelsboligforening taber swap-sag mod Jyske Bank

Østjysk andelsboligforening har netop tabt en sag om swaplån til Jyske Bank.

Advokat for Engskoven Andelsboligforening, Thomas Schioldan, sammen med talsmand Lund Poulsen på vej i Landsretten til et retsmøde i oktober (Arkivfoto). (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Andelsboligforeningen AB Engskoven har netop tabt en opsigtsvækkende sag mod Jyske Bank.

Sagen drejer sig om en renteswap-aftale, som Jyske Bank har solgt til foreningen, og som har givet foreningen så dårlig økonomi, at den ifølge beboertalsmanden risikerer konkurs.

AB Engskoven vandt sagen i byretten. Det var opsigtsvækkende, fordi det var første og indtil videre eneste gang en andelsboligforening har vundet en retssag om swap-aftaler mod en bank.

Men for få minutter siden har Vestre Landsret afgjort ankesagen til Jyske Banks fordel.

Krævede aftale annulleret

Det centrale spørgsmål er, om Jyske Bank rådgav foreningen godt nok i 2006, da aftalen om den komplekse renteswap-aftale blev indgået.

AB Engskoven mener ikke, at Jyske Bank rådgav ordentligt, og foreningen har derfor krævet at renteswap-aftalen skal annulleres og betalingerne rulles tilbage, hvilket byretten var enig i.

Jyske Bank har argumenteret for at sagen bør afvises, fordi foreningen først gjorde indsigelse mod renteswappen i 2010, hvor foreningen blev ramt økonomisk på grund af det faldende renteniveau.

Renteswap-aftaler er et yderst komplekst finansielt produkt, hvor låntager og långiver bytter rentevilkår. Swap-aftalerne blev især indgået i løbet af 00’erne. Men på grund af rentefaldet siden finanskrisen er mange låntagere blevet ramt hårdt af swap-aftalerne.

DR Nyheder arbejder på at få kommentarer fra AB Engskoven og Jyske Bank.

Facebook
Twitter