Andelsboligforening taber til Jyske Bank i sag om swaplån

Jyske Bank skal ikke yde erstatning til andelsboligforening efter dyr swap-aftale.

Advokat for Engskoven Andelsboligforening Thomas Schioldan og talsmand Lund Poulsen, da sagen kørte i Vestre Landsret i Viborg. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Andelsboligforeningen AB Engskoven i Skødstrup nord for Aarhus taber en sag til Jyske bank om rådgivning i forhold til en swapaftale.

Det slår en ny afgørelse fra Højesteret fast.

Andelsboligforeningen har i flere år kæmpet for at få rettens ord for, at foreningen fik dårlig rådgivning, da de tilbage i 2006 sagde ja til at tage et realkreditlån med variabel rente og samtidig indgik en aftale om renteswap med Jyske Bank.

En sådan aftale gør, at andelsboligforening og bank bytter renter, så andelsboligforeningen betaler faste renter og dermed kender boligydelsen på sigt, mens banken betaler de variable renter.

Aftalen viste sig dog at være mest til gavn for banken, da renten mod forventning faldt i stedet for at stige, og det derved blev meget dyrt for foreningen, hvis de ville ud af renteswap-aftalen.

AB Engskoven har i både Pengeinstitutankenævnet, Viborg Byret og Vestre Landsret fået medhold i, at bankens rådgivning ved salget af den renteswap, der skulle sikre foreningen mod stigende husleje, var utilstrækkelig.

I 2015 kom Landsretten dog frem til, at Jyske Bank skulle frifindes, fordi landsretten vurderede, at andelsboligforeningen havde været passive i forhold til at få ændret aftalen.

I Højesteret har AB Engskoven forsøgt at få rettens ord for, at bankens rådgivning har været så mangelfuld, at swapaftalen skulle tilsidesættes eller ophæves, og at banken var erstatningsansvarlig for foreningens tab som følge af renteswapaftalen.

Men Højesteret lægger i dagens afgørelse vægt på, at det hverken var urimeligt eller ansvarspådragende, at Jyske Bank tilbage i 2006 rådgav foreningen til at lave en swapaftale, fordi forventningen dengang var, at renten ville stige.

Samtidig slår Højesteret fast, at Jyske Bank ikke skal betale erstatning til foreningen.

Jyske Bank vil ikke kommentere sagen, men juridisk direktør Peter Stig Hansen udtaler kort, at banken nu vil gå i dialog med andelsforeningen AB Engskoven og indgå forhandlinger - om hvad, vil han ikke sige.