Andelsboligforeninger åbner døren for Airbnb

Nu foreslår Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation alternative vedtægter, der kan regulere boligudlejning via Airbnb.

Andelsboligforeningen A/B Ve-Bo har tilladt begrænset brug af Airbnb til udlejning. (© (c) DR)

- Vi er jo en andelsboligforening og har et unikt fællesskab, siger Brian Elstrup-Fabricius.

Han viser rundt i foreningen A/B Ve-Bo på Vesterbro i København, der ligger 10 minutters gang fra Zoologisk Have og Tivoli.

Alternative vedtægter

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF foreslår følgende tilføjelse til standardvedtægterne

Korttidsudlejning

I § 11 kan som nye stykker indsættes:

Stk. 3: En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4: Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.

Den centrale beliggenhed er også attraktiv for turister. Og det betyder, at foreningens cirka 60 andelshavere kan tjene penge på at leje deres lejligheder ud i korte perioder, hvilket ofte sker via den amerikanske boligudlejningstjeneste Airbnb.

Den udvikling er i de seneste år begyndt at udfordre fællesskabet, siger Brian Elstrup Fabricius.

- Alle kender alle, og derfor kan det skabe en lille smule utryghed, at der er nogle fremmede, som opholder sig i vores gård og at man møder folk på gangen, som man ikke lige kender, siger han og fortsætter:

- Vi ved jo ikke, om de hører til her. Eller om de er kommet ind fra gaden.

Airbnb til diskussion på generalforsamlinger

Og Airbnb og andre boligudlejningstjenester er ét af de mest presserende emner i landets andelsboligforeninger i øjeblikket, siger Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF.

- Vi kan se, at diskussionerne går højt på generalforsamlingerne, siger han og fortsætter:

- Vi ser en udvikling, hvor man både vil dele bolig, biler og mange andre ting. Og man kan vælge, som vi har gjort, at sige: Lad os omfavne den udvikling og lad os i stedet for prøve at regulere det.

Det er den enkelte andelsboligforening, der selv bestemmer sine regler. Men i dag vælger syv ud af 10 foreninger at følge ABFs standardvedtægter, der praktisk talt betyder, at det er imod reglerne at udleje boliger sin bolig via Airbnb.

Nye vedtægter tillader korttidsudlejning

Men nu foreslår ABF en alternativ tilføjelse, der tillader korttidsudlejning - for andelshavere, der har boet i deres bolig i mindst et halvt år - hvis det er minimum tre dage ad gangen, og i alt maksimalt tre uger i løbet af et år.

- Vi skal stadigvæk huske på, at en andelsbolig er for dem, der er andelshavere. Og det er primært dem, der skal bebo boligerne. Derfor synes vi, at det er hensigtsmæssigt at have nogle grænser, siger Jan Hansen.

Det nye forslag får ros fra Jesper Bove-Nielsen, iværksætter og forfatter til bogen ”Den nye Deleøkonomi”.

- Jeg synes, at det er et rigtigt godt initiativ. Der er behov for at stille krav til deleøkonomien, ligesom til alle mulige virksomheder. Og det de gør her, det er, at de omfavner deleøkonomien ved at stille nogle krav, siger han.

Kompromis på Vesterbro

I andelsboligforeningen A/B Ve-bo endte det med et kompromis. Udlejning via Airbnb og andre tjenester er ved forårets generalforsamling blevet tilladt. Det må dog maksimalt være 30 dage ad gangen, og maksimalt tre gange om året.

Og så er der blevet gjort andre praktiske tiltag, der skal gøre det nemmere at leve med gæster udefra - eksempelvis er foreningens husorden blevet oversat til engelsk.

Formand Brian Elstrup Fabricius har efter eget udsagn ikke lyst til at agere ”politibetjent overfor sine naboer”. Men nu hvor der er enighed om et nyt regelsæt, vil der til gengæld fremover blive slået hårdere ned overfor andelshavere, der ikke følger de nye vedtægter.

- En forbrydelse mod vedtægterne vil medføre en advarsel og gentagne advarsler vil medføre en opsigelse og så man er nødt til at fraflytte. Men jeg regner bestemt ikke med, at vi kommer dertil.

Der findes knap 100.000 andelsboliger landet over og udlejning via Airbnb er særligt udbredt i de største byer.