Arbejde er sundt - også for de syge

En handlingsplan fra regeringen skal nedbringe sygefraværet med 20 procent inden år 2015. Midlet er blandt andet at sørge for at fastholde de syge på arbejdsmarkedet.

Claus Hjort fremlægger sygefraværs-plan. (© DR)

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens plan for at nedbringe sygefraværet skal i løbet af få år skære sygefraværet ned med 4500 personer. Hver dag er 150.000 danskere i gennemsnit sygemeldt.

Langt de fleste bliver hjemme med influenza, snue eller anden kortvarig sygdom. Og der er da også de langtidssygemeldte, som regeringens handlingsplan retter sig mod.

Økonomisk gulerod

Et af elementerne er at gøre det økonmisk mere attraktivt for kommunerne at sørge for at de syge kommer hurtigt på arbejde igen. En af mulighederne er at gøre mere brug af delvise raskemeldinger, så den langtidssyge kan arbejde på nedsat tid.

Et andet element er at styrke arbejdsmiljøindsatsen. En trediedel alle sygedmeldinger skyldes dårligt arbejdsmiljø.

Der skal også satset på en hurtig indsats overfor de langtidssyge, så man forhindrer en udstødning fra arbejdsmarkedet.

Muligheder ikke begrænsninger

Planen opfordrer også til at man ser på muligheder i stedet for begrænsninger, når man skal afgøre hvor syg en person er. Og her kommer de delvise raskmeldinger også ind i billedet.

Beskæftigesesministeren opfordrer også til at man søger en hurtig afklaring i sundhedsvæsnet. Der skal altså skrues op for tempoet når der skal stilles en diagnose. Og så skal det ikke være reglen at de syge skal gå hjemme indtil der er stillet en diagnose.