Arbejderes timeløn nærmer sig direktørens

Målt i ren timeløn så har danske arbejdere aldrig været mere lige med direktøren, end under den nuværende regering. I dag udgør en arbejders timeløn 48,36 procent af en direktørs timeløn. Da SR-regeringen gik af i 2001 var det kun 46 procent.

Under den borgerlige VK-regering har arbejderen overraskende nokhalet ind på sin direktørkollega, når det gælder løn.

I dag tjener en arbejder i industrien knap 186 kroner i timenmod direktørens 384 kroner.

En arbejders timeløn udgør således 48,36 procent af en direktørstimeløn. Da SR-regeringen tabte valget i 2001, tjente arbejderne igennemsnit 46 procent af en direktørløn, skriver Information.

Gruppen af industriarbejdere dækker over både faglærte ogufaglærte arbejdere inden for håndværk, maskinoperatørarbejde,transport og anlæg. Direktører dækker over det øversteledelsesniveau i virksomhederne, administrerende direktør ellertilsvarende.

Ingen entydig forklaring på udviklingen

Dansk Industris underdirektør, Anders Søndergaard Larsen, kan ikkegive en entydig forklaring på, hvorfor arbejderne haler ind pådirektørerne.

Men udviklingen viser, at danske industriarbejdere faktisk harsikret sig en større lønfremgang end kolleger i Polen, Kina ogvores nærmeste lande - til trods for presset fra det globalemarked.

- Industriarbejdere er i dag en gruppe, som dækker over enmangfoldighed af overenskomster. Nogle steder forhandles der stadigefter den klassiske model med kollektiv løn, andre steder medindividuelle vilkår. Men det kan konstateres, at det globale markedtilsyneladende ikke har presset lønningerne ned, siger AndersSøndergaard Larsen.

Facebook
Twitter