Arbejdsgruppe: Sådan snyder virksomheder med energibesparelser

Allerede sidste år lavede en arbejdsgruppe en oversigt over, hvordan virksomheder snyder med energibesparelser.

(Foto: © Grafik: Morten Fogde Christensen, DR Nyheder)

Selvom Energispareordningen på papiret skulle gøre Danmark grønnere, så findes der store huller i kontrollen med ordningen, som bruges til at udnytte og omgå reglerne for energisparetilskud.

Et internt arbejdspapir, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, viser, at myndigheder og energibranche i årevis har vidst, at der snydes med Energispareordningen.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra energibranchen indsamlede under ledelse af Energistyrelsen i april sidst år dokumentation for en række konkrete eksempler på, at der bliver snydt med reglerne for den mere end halvanden milliard kroner store ordning.

Samtidig kom arbejdsgruppen med forslag til, hvordan snyd og omgåelse af reglerne kan undgås.

Her kan du få et overblik over fire af arbejdsgruppens konkrete eksempler på snyd og forslag til forbedringer af ordningen.

Sådan snydes der med ordningen

(© DR Nyheder)

Eksempel A: To indberetninger på samme projekt Hvis både virksomheden, der udfører det energisparende arbejde, og kunden, der får udført installationen, indberetter den samme energibesparelse, er der med den nuværende ordning eksempler på, at der kan blive udbetalt tilskud to gange.

(© DR Nyheder)

Eksempel B: Indberetning til to energiselskaber På samme måde kan der snydes, hvis virksomheden eller en anden aktør på energisparemarkedet indberetter til to forskellige energivirksomheder, som så udbetaler to tilskud for det samme projekt.

Foreslået løsning for A og B: Arbejdsgruppen foreslår en fælles, central portal til kontrol af dobbeltindberetning, så man eksempelvis ikke kan indberette og få udbetalt tilskud to gange. Desuden foreslår Arbejdsgruppen, at man indfører et krav om, at udbetaling af tilskud altid skal ske direkte fra energiselskabet til kunden. På den måde undgår man, at der er uhensigtsmæssige økonomiske relationer mellem rådgiver, aktøren - det vil sige energiselskabet - og den virksomhed, der udfører energispareprojektet.

(© DR Nyheder)

Eksempel C: Indberetning af for meget i energibesparelse Hvis der eksempelvis indberettes for meget i energibesparelseseffekt på et projekt, så bliver der ikke kun udbetalt uretmæssigt meget i tilskud til den virksomhed, der søger, det forvrider også konkurrencen på markedet for energibesparelser, fordi virksomhedens pris for energibesparelser stiger. Eksempler på snyd kan være, at der indberettes for mange kvadratmeter på en bolig, eller at man søger tilskud for at isolere et hus, der i forvejen er isoleret.

Foreslået løsning for C: Arbejdsgruppen foreslår, at der laves nogle opgørelsesmetoder, som kan vise maksimale procentvise energibesparelser, der kan opnås på forskellige projekter. Desuden skal der være en fælles platform, hvor energiselskaberne kan udveksle advarsler og forholde sig kritisk til de projekter, selskaberne bliver involveret i.

(© DR Nyheder)

Eksempel D: Forkert indberetning gennem selvbetjeningsløsninger Kan ske hvis en virksomhed eller borger ved en fejl eller med vilje skriver forkert i en selvindberettet ansøgning på energiselskabernes hjemmesider - og dermed får udbetalt for meget i tilskud til et projekt.

Foreslået løsning for D: Arbejdsgruppen foreslår, at det skal gøres helt klart på hjemmesiderne, at energiselskaber gennem selvbetjeningsløsninger for indberetning er pålagt at gennemføre stikprøver på de projekter, der indberettes. Desuden foreslår arbejdsgruppen, at indberetninger gennem selvbetjeningsløsningerne også skal indgå i Energistyrelsens årlige stikprøvekontrol.