Arbejdsretten har beordret dem tilbage på arbejde - men flere sygeplejersker vil fortsætte ulovlige strejker

Vi vil fortsætte med at nedlægge arbejdet, lyder det fra sygeplejerske.

I flere dage har sygeplejersker nedlagt arbejdet i en time af gangen. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Den seneste uge har sygeplejersker på hospitaler landet rundt nedlagt arbejdet i en time i protest mod det regeringsindgreb, der afbrød deres ti uger lange strejke i slutningen af august.

Men nu skal det være slut. Efter et møde mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd i Arbejdsretten, har retten pålagt de medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, at de skal genoptage arbejdet og holde dette normaliseret.

Dermed er der også slået to fede streger under, at arbejdsnedlæggelserne strider mod loven, siger professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet Bent Greve.

- Arbejdsretten siger hermed, at det er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og det må man ikke i Danmark. Det er derfor, lønmodtagerne skal gå igang med at arbejde med det samme.

Det var en forventeligt, at Arbejdsretten ville beordre sygeplejerskerne tilbage på arbejde, lyder det fra Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

- Det vil vi selvfølgelig gå ud og meddele til samtlige af vores medlemmer, så det kommer til at ske, siger hun.

Men har I ikke allerede gjort det?

- Jo, men der er, så vidt jeg ved, heller ikke nogen, der nedlægger arbejdet lige aktuelt, men det handler også om at indskærpe igen, at vi skal opretholde den normalisering, siger Grete Christensen.

Vil fortsætte med at nedlægge arbejdet

Det er Danske Regioner, som har klaget til Arbejdsretten, efter at blandt andet sygeplejersker fra Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital har nedlagt arbejdet i en time flere dage i træk.

Hos Danske Regioner er forventningen, at sygeplejerskerne nu følger Arbejdsrettens afgørelse.

- Danske Regioner oplyser, at man nu forventer, at arbejdsnedlæggelserne ophører, da Arbejdsretten i dag har givet pålæg om, at arbejdet genoptages og holdes normaliseret, lyder det ganske kortfattet i en skriftlig kommentar.

Noget tyder dog på, at i hvert fald ikke alle sygeplejersker har tænkt sig at følge Arbejdsrettens ord.

- Vi fortsætter, indtil politikerne tager hånd om problemet, siger sygeplejerske Luca Pristed til P1 Orientering. Han udtaler sig på vegne af de sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet på Rigshospitalet.

- Jeg ved, at der er et nyt hospital i næste uge, der overtager arbejdsnedlæggelsen, og et nyt hospital ugen efter.

Luca Pristed er operationssygeplejerske på Rigshospitalet og har de seneste dage udtalt sig på vegne at de sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet på Rigshospitalet.

Hvis sygeplejerskerne fortsætter arbejdsnedlæggelserne, kan det få endnu større konsekvenser, fortæller Bent Greve.

- De kan få større bod, og i sidste ende kan de blive fritstillet. Det vil sige, at i virkeligheden kan arbejdsgiverne sige til dem, at de ikke vil bruge dem længere ude på sygehusene.

Men udsigten til bod eller fritstilling er ikke noget, som vil få sygeplejerskerne til at stoppe arbejdsnedlæggelserne, siger Luca Pristed.

- Vi er klar på at betale bod, og hvis de vil fritstille os, er vi klar på det. Det her går ikke udover os, det går udover patienterne. Og hvis politikerne ønsker det, så er det deres ansvar, ikke vores, siger han.

Spørgsmål om bod skudt til hjørne

Da Danske Regioner i går indgav et klageskrift til retten var det med en påstand om bod til de sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelserne.

Det blev der dog ikke taget stilling til i dag, men spørgsmålet blev udsat til senere behandling.

- Det var stor enighed om, at boden ikke skulle diskuteres i dag. Nu skal der udveksles oplysninger om, hvad det er, der er foregået, og så tager vi det på et senere tidspunkt, siger Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker nedlægger arbejdet ved Rigshospitalet i København den 7. september. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser kan sygeplejersker, der har deltaget, trækkes i løn og pålægges en bod på 56 kr. i timen.

Arbejdsretten kan give et pålæg om at genoptage arbejdet og holde arbejdet normaliseret. Herefter forhøjes boden til 86 kr. i timen.

Grete Christensen håber dog på, at der nu er plads til en god og fornuftig dialog med arbejdsgiverne.

- Vi er i den situation, at sygeplejerskerne har genoptaget arbejdet, og så håber jeg, at arbejdsgiverne er opmærksomme på at lytte til den frustration, der er, og på en overenskomstmæssig måde får arrangeret plads til, at vi kan snakke om, hvordan vi kan få normaliseret arbejdet på en god måde, siger hun.