ATP-direktør Christian Hyldahl siger op efter afsløringer om Nordea-fortid

Kontroversielle udbyttehandler i fortiden tvinger topchefen for danskernes fælles pensionsselskab til at gå.

Christian Hyldahl kom fra en stilling som direktør for Nordea Asset Management, da han i januar 2017 blev topchef i pensionsgiganten ATP. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Administrerende direktør i ATP Christian Hyldahl har valgt at sige sin stilling op i kølvandet på afsløringerne af hans fortid som ansvarlig chef for en række kontroversielle handler i Nordea.

I en pressemeddelelse, som ATP har udsendt her til morgen, erkender Christian Hyldahl, at sagen har medført for stort et pres på hans virke som topchef i pensionsselskabet.

- Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig, udtaler han.

Bestyrelsesformand Torben M. Andersen udtaler:

- Jeg har i weekenden modtaget Christian Hyldahls opsigelse. Jeg vil gerne på hele bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke Christian for hans dedikerede arbejde i ATP.

Ansvarlig for kontroversielle udbyttehandler

Christian Hyldahls opsigelse kommer i kølvandet på afsløringer af hans fortid med kontroversielle transaktioner, da han var chef for Nordeas handelsaktiviteter.

Tilbage i årene mellem 2006 og 2008 købte Nordea i Danmark schweiziske aktier for et milliardbeløb og fik udbetalt udbytte fra dem.

Med udgangspunkt i en dobbeltbeskatningsaftalen mellem de to lande krævede Nordea så den schweiziske skat på udbyttet betalt tilbage.

Efter et lang retsopgør slog den schweiziske højesteret dog i 2015 fast, at Nordea ikke kunne anses for var berettiget til at få udbetalt refusion for udbytteskatten.

Derfor blev Nordea afkrævet tilbagebetaling af et stort beløb, men fik ingen bødestraf.

Hyldahl til DR: Ville ikke foretage handlerne i dag

Det var Nordea i Danmark udførte handlerne og lå inde med aktierne og fik derfor udbetalt udbytte fra den schweiziske statskasse.

Men ifølge dommen gennemførte Nordea handlerne for en række investorer i andre lande, der på den måde kunne udnytte den danske dobbeltbeskatningsaftale.

Christian Hyldahl fortalte dog for nylig, da han var gæst i DR P1-magasinet Følg Pengene, at han var uenig i dommen i Schweiz.

I interviewet med Følg Pengene erkendte han dog samtidig, at han ikke ville gentage handlerne i dag.

- Med nutidens normer og med min opfattelse af, hvordan man skal fortolke intentionen med dobbeltbeskatningsaftalerne, så ville jeg ikke gøre det samme i dag, lød det fra Christian Hyldahl.

For nylig kunne Børsen afsløre, at Nordea også i 2008 forsøgte sig med en lignende skattemanøvre.

Det skete gennem en fond, der blev oprettet igennem en kapitalforening administreret af Nykredit.

ATP-næstformænd: Forståelse for beslutning

De to næstformænd i ATP's bestyrelse bakker op om direktørens beslutning, fremgår det af pressemeddelelsen i dag.

Her udtaler direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og LO-formand Lizette Risgaard i fællesskab:

- Vi har stor forståelse for Christian Hyldahls beslutning, som vi tager til efterretning. Vi vil på vegne af arbejdsmarkedets parter gerne takke Christian Hyldahl for hans engagerede indsats i ATP.

Ifølge DR's oplysninger fratræder Christian Hyldahl ikke med øjeblikkelig virkning. Men de nærmere forhold omkring hans afgang skal drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i aften.

I pressemeddelelsen skriver ATP, at bestyrelsen snarest vil konstituere en direktør.