ATP klar til at købe Øresundsbroen

Pensionskassen ATP er klar til at bruge mange milliarder på at investere i infrastruktur. En mulighed kunne være at overtage Øresundsbroen. Infrastrukturkommissionen synes godt om idéen.

Pensionskassen ATP er klar til at bruge mange milliarder på at investere i infrastruktur. En mulighed kunne være at overtage Øresundsbroen. Infrastrukturkommissionen synes godt om idéen. (Foto: Pierre Mens © bridgephoto.dk)

Pensionskassen ATP er klar til at investere samlet op imod 60 milliarder kroner i for eksempel Øresundsbroen. Det skriver Berlingske Tidende.

ATP har tidligere vist interesse for at sætte en del af formuen i infrastruktur, som veje, jernbaner eller broer. Nu melder ATP's direktør, Lars Rohde, sig klar til at sætte handling bag ordene.

- Hvis der er et politisk ønske om det, vil vi gerne tilbyde at investere op til 60 milliarder kroner, gerne i en del af den eksisterende danske infrastruktur, så de offentlige kasser får frigjort kapital til at investere i nye anlægsprojekter, siger ATPs direktør, Lars Rohde.

ATP vil nemlig ikke bare investere i nye projekter, pensionskassen vil også gerne overtage eksisterende anlæg fra staten som for eksempel broerne omkring Fyn, Limfjordstunnelen eller Øresundsbroen.

Fornuftig forretning for ATP

- Vi tror på, at det kan blive en fornuftig forretning for ATP at overtage eksisterende anlæg. Vi vurderer, at vi kan optimere den løbende vedligeholdelse, så staten efter for eksempel 30 år kan tilbagekøbe en bro i perfekt stand, siger Lars Rohde.

Infrastrukturkommissionen kommer på torsdag med en rapport, der ifølge Berlingske Tidende lægger op til at private aktører i højere grad skal være med, når nye broer, veje og jernbaner skal finansieres.

En spændende idé

Infrastrukturkommissionen har ikke diskuteret muligheden for at lade private købe sig ind i den eksisterende infrastruktur, men kommissionens formand, Birgit Aagaard-Svendsen, synes det er en spændende idé.

- Jeg synes bestemt, at ATP skulle diskutere muligheden med Finansministeriet, siger Birgit Aagaard-Svendsen.

Private aktører i fremtiden

ATP's udspil kommer imidlertid som en reaktion på, at Infrastrukturkommissionen på torsdag i sine endelige anbefalinger til danske trafikinvesteringer frem mod 2030 vil anbefale, at det offentlige i langt højere grad bør inddrage private aktører i infrastrukturprojekter i Danmark.

En letbane i Århus, en havnetunnel i København og en bro over Roskilde Fjord kan meget vel komme til verden med private aktører som tovholdere på anlægsarbejde, drift og vedligehold - og med private penge i ryggen.

"Der er potentiale for at indhente yderligere effektivitetsgevinster og value for money (værdi for pengene, red.) ved i endnu højere grad end i dag at inddrage private erfaringer i den offentlige opgavevaretagelse," skriver Infrastrukturkommissionen i sin endelige rapport, som Berlingske Tidende er i besiddelse af.