Bagmandspolitiet dropper kæmpesag om kursmanipulation på grund af ressourcer

Det sker, selv om politiet mener, at der rent faktisk er noget at komme efter i sagen, der handler om svindel for 300 millioner kroner.

  • Bagmandspolitiet har opgivet en sag om kursmanipulation. (Foto: Anklagemyndigheden/Thomas Tolstrup © Anklagemyndigheden/Thomas Tolstrup)
  • (Foto: Philip Meisner)
1 / 2

Bagmandspolitiet har opgivet at gennemføre en enorm sag om kursmanipulation.

Sagen drejer sig om den skandaleramte EBH-bank, som i 2008 købte sine egne aktier for 300 millioner kroner.

Finanstilsynet vurderede dengang, at opkøbet udelukkende havde til formål at holde aktiekursen kunstigt oppe.

Selvom sagen nu bliver droppet, mener vicestatsadvokat Per Fiig fra bagmandspolitiet, der formelt hedder SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, faktisk godt, at anklageren kunne have vundet en straffesag.

- Vi mener, at der er grundlag for at føre en straffesag, men af ressourcemæssige årsager vil vi ikke gøre det. Af hensyn til anklagemyndighedens ressourcer – men også af hensyn til de sigtede, som ikke skal trækkes igennem endnu en straffesag, siger Per Fiig.

Anden, større sag, er på trapperne

Han peger på, at en eventuel straf vil blive overskygget af en anden sag, hvor hovedpersonerne bag kursmanipulationen risikerer en endnu længere straf.

- Det er en vurdering, vi har foretaget, fordi en del af de pågældende stadigvæk er tiltalte i en større sag, hvor vores anklager i byretten nedlagde påstand om en ubetinget fængselsstraf på tre til fire års fængsel, forklarer vicestatsadvokaten.

Direktørnetværket er uafklaret

Han hentyder til sagen om Dirketørnetværket, hvor otte tidligere banktopfolk var tiltalt for bedrageri, svindel, mandatsvig og kursmanipulation, der kunne give op til fire års fængsel.

De blev dog alle pure frikendt i retten i Hjørring den 1. juli i år.

Men bagmandspolitiet har anket sagen til Landsretten.

Seneste udvikling er dog, at forsvarerne ikke mener, at anklagemyndigheden har overholdt fristen for at indgive anken, og dermed mener forsvarsadvokaterne, at sagen bør falde.

Don Ø-sag i næste uge

Bagmandspolitiet har i det hele taget rigtig dårlige erfaringer med sager om kursmanipulation mod ansatte i pengeinstitutter.

Hidtil er fire sager endt med frifindelse, og kun i en enkelt sag er der sket domfældelse - det er sagen om Aarhus Lokalbank. Denne dom blev dog anket samme dag som domfældelsen fandt sted, den 31. oktober 2014 - og er nu på vej til Vestre Landsret.

Afgørelsen i en sjette sag - mod FIH Erhvervsbank i Parken-sagen - er lige om hjørnet og afsiges i den kommende uge, nok på tirsdag.

Det er den sag, der blandt andet handler om tidligere direktør i Parken, Don Ø.

FacebookTwitter