Bagmandspolitiet efterforsker mulig hvidvask i Danske Bank

Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask.

Ifølge statsadvokat Morten Niels Jakobsen er det for tidligt at sige, om man ender med at rejse en straffesag. (Foto: © Ints Kalnins, Scanpix)

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bedre kendt som Bagmandspolitiet, har indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven.

Ifølge Bagmandspolitiet vil efterforskningen dreje sig om transaktioner, der kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb i Danske Banks estiske filial.

- Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret.

Det var Berlingske der i marts sidste år afslørede, at Danske Banks filial i Estland i flere år blev brugt til at hvidvaske milliarder af euro og dollar.

Topchef i Danske Bank, Thomas Borgen, var selv chef for bankens udenlandske aktiviteter fra 2009 til 2012.

- Vi står naturligvis til rådighed for SØIK i deres efterforskning. Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med myndighederne, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål, som anklagemyndigheden ønsker vores hjælp til at få yderligere belyst, siger Flemming Pristed, der er Danske Banks chefjurist.

Flere politianmeldelser

Morten Niels Jakobsen bekræfter også i pressemeddelelsen, at der er modtaget flere politianmeldelser vendt mod Danske Bank i sagen.

Bagmandspolitiet oplyser, at man i efterforskningen vil gøre brug af oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark.

Man er desuden i dialog med en række internationale samarbejdspartnere. Der er således allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.

Ifølge statsadvokaten skal hver en sten nu vendes i sagen. Det er dog for tidligt at sige, om Bagmandspolitiet ender med at rejse en straffesag.

- Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide, siger Morten Niels Jakobsen.

Morten Niels Jakobsen kan ikke udtale sig om tidshorisonter på nuværende tidspunkt.

Efterforskning glæder erhvervsminister

Erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), har tidligere kaldt sagen for en meget, meget stor skandale.

Derfor glæder han sig også, at Bagmandspolitiet nu starter en efterforskning af sagen.

- Sagen er ekstremt højt prioriteret af de danske myndigheder. Hvidvask i dette omfang er en meget alvorlig forbrydelse, som ikke skal tolereres, men slås ned, skriver Rasmus Jarlov på Twitter.

  • Sådan overholder bankerne reglerne om hvidvask

  • Bankerne skal leve op til en række forpligtelser, som skal sikre, at foranstaltningerne til forebyggelse og forhindring af hvidvask er effektive.

  • Forpligtelserne går ud på, at der skal udarbejdes tilstrækkelige interne regler om kundelegitimation, opmærksomheds-, undersøgelses-, og noteringspligt.

  • Dette skal til sammen sikre, at bankerne har det fornødne kendskab til deres kunder til at kunne reagere, hvis disse ønsker at foretage transaktioner, som indebærer hvidvask eller forsøg på samme.

  • Transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, skal være i overensstemmelse med bankens viden om kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Bankerne er således forpligtede til løbende at overvåge den enkelte kundes forhold for at kunne få denne indsigt.

  • Hvis banken får mistanke om, at den pågældende kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask, skal forholdet undersøges nærmere.

  • Hvis ikke banken er i stand til at afkræfte mistanken til fulde, skal banken underrette Statsadvokaturen for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

  • Det er således ikke tilstrækkeligt, at der blot er tale om en svækket mistanke efter bankens nærmere undersøgelse af forholdet.

  • Hvidvasklovens krav om underretning om mistænkelige transaktioner til SØIK tager ikke højde for, hvilken bagvedliggende type kriminalitet der er tale om.

  • Kilde: Finanstilsynet.