Bankdirektør efterlyser svar fra myndigheder om hvidvask: ’Vi er meget usikre på, om vi gør nok’

Der er intet samarbejde med myndighederne om hvidvask, lyder det fra Sydbank.

Samarbejdet mellem myndigheder og banker om at opdage hvidvask og anden økonomisk kriminalitet er ikke god nok.

Sådan lyder kritikken fra Bjarne Larsen, der er bankdirektør i Sydbank.

Ifølge bankdirektøren bruger Sydbank nu fire gange så mange ressourcer på at opdage og indberette mistænkelige pengeoverførsler, som banken gjorde for fire år siden. Men banken får ingen tilbagemelding fra myndighederne på de mange indberetninger, som den sender afsted.

- Der er reelt ikke noget samarbejde med SØIK. Der bliver lavet en kvartalsrapport fra SØIK, men den giver ikke nogen individuel respons på det, vi sender ind, siger Bjarne Larsen.

Giver kriminelle mere frit spil

Det er bankernes opgave at holde øje med, om deres kunder foretager sig noget mistænkeligt. Ser bankerne noget, som de mistænker at være for eksempel hvidvask, skal de sende sagen videre til Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bedre kendt som bagmandspolitiet. Og det er her sagerne skal efterforskes.

Men Sydbank er i tvivl om, hvad det er for nogle oplysninger, myndighederne gerne vil have, at banken indsamler.

- Konsekvensen er, at vi ikke er så gode til hvidvaskkontrol. Vi er meget usikre på, om vi gør nok. Vi risikerer, at den samlede hvidvaskindsats ikke er god nok, siger Bjarne Larsen.

Bjarne Larsen peger på, at det manglede samarbejde mellem myndigheder og banker betyder, at kriminelle har mere frit spil.

- Det er hele samfundet, der har en interesse i, at vi stopper hvidvask og fanger nogle kriminelle, siger Bjarne Larsen.

Derfor efterlyser han flere ressourcer til myndighederne. Kritikken kommer samtidig med, at Folketingets statsrevisorer er i gang med at behandle en stor undersøgelse fra Rigsrevisionen om statens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. En indsats, der møder hård kritik.

Helt konkret mangler Bjarne Larsen tilbagemeldinger på de indberetninger, som Sydbank laver til myndighederne.

- Der er en risiko for, at vi sender noget afsted, som det ikke giver mening at bruge tid på. Vi har brug for, at der er nogen, som vejleder os i, hvad vi skal gøre mindre af, og hvad vi skal gøre mere, siger Bjarne Larsen.