Bankdirektør: Systemet er tippet i de kriminelles favør

Fravalg af revision og énkrone-selskaber åbner en ladeport for kriminalitet, siger bankdirektør.

Administrerende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, mener, at den liberale selskabslovgivning er gået for langt. Bankens egen rapport viser, at 99,5 procent af de selskaber, banken indberetter til Bagmandspolitiet, kan fravælge revision. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Spørger man Jyske Banks direktør, Anders Dam, er det ikke tilfældigt, at sager om økonomisk kriminalitet i øjeblikket vælter ind over os.

Det er nemlig blevet alt for nemt at begå selskabskriminalitet i Danmark, mener bankdirektøren fra Silkeborg:

- Jo nemmere det bliver at oprette selskaber, fravælge revision, få kontoforhold i pengeinstitutter og så videre, jo større bliver vores overvågningsopgave. Og jo flere underretninger kommer vi så også til at lave til

Bagmandspolitiet
, siger Anders Dam.

- Man skal sørge for, at der er sammenhæng mellem den liberalisme, der ligger i fødselsfasen og så den kontrol og opfølgning, der er for

myndighederne
, på alt det, som bankerne underretter om, siger han.

Enkroneselskaber og revisionspligt

2018 har været præget af store sager om hvidvask i Danske Bank, svindel med udbytteskat og

svindel
med satspuljemidler i Socialstyrelsen.

Og onsdag starter én af danmarkshistoriens største straffesager i Retten Glostrup, hvor 16 personer er på anklagebænken for svindel med skat og moms for 258 millioner kroner.

Ifølge politiet har de tiltalte brugt en sindrig konstruktion af selskaber, der har flyttet

moms
og skattekrav over i skraldespandsselskaber, som siden er gået
konkurs
.

Alle selskaber har fravalgt revision, og flere har været såkaldte iværksætterselskaber, som kan stiftes ved at indskyde én krone i kapital.

- De her såkaldte enkroneselskaber har en gennemsnitlig størrelse på 2.500 kroner. Mange af dem er direkte på vej mod

konkurs
, men kan forinden have lavet momskarruseller og alt muligt andet, og det tror jeg altså, at samfundets ansvarlige politikere skal være meget opmærksomme på, siger Anders Dam og tilføjer:

- Dem burde man afskaffe som det første.

Mistænkelige selskaber fravælger revision

Ifølge en analyse fra Jyske Bank har banken fra 4. december 2017 til 4. december i år foretaget 3.000

indberetninger
til
Bagmandspolitiet
om mistænkelige
transaktioner
.

625 af indberetningerne handler om mistænkelige overførsler på konti tilhørende selskaber, hvoraf kun tre var underlagt revisionspligt.

- Resten kan fravælge revision, og de har efter min bedste vurdering fravalgt revision. Det siger mig, at revisorerne er en god kontrollant i relation til at få afregnet

moms
og
skat
, siger Anders Dam.

Siden 2006 har det været muligt for mindre selskaber at fravælge revision. Siden er mængden af selskaber i dén kategori eksploderet til i dag at udgøre over 100.000 selskaber.

- Jeg synes, det er et foruroligende højt antal. Og jeg tror ikke, vi har set de sidste

effekter
af momsunddragelse,
skatteunddragelse
og
hæleri
fra de selskaber, som er aktive i dag, siger Anders Dam.

95 procent afvises i døren

Tidligere på måneden offentliggjorde Erhvervsministeriet en rapport, der slår fast, at selskaber uden revision laver flere fejl i deres momsangivelser, men ikke signifikant flere fejl i skatteangivelserne.

- Vi gør os jo i Jyske Bank overvejelser om, hvordan vi garderer os mod, at kriminelle bruger banken til

svindel
, og én af metoderne kunne være
decideret
at kræve, at hvis dit selskab skal have en konto i banken, så vil vi have en erklæring fra en revisor om, at det er dig, der reviderer årsregnskabet, siger Anders Dam.

Han fortæller, at hver gang banken via sin hjemmeside får 100

henvendelser
fra et selskab om at få oprettet en konto i banken, bliver 95
afvist
.

- Ud af de fem selskaber er der stadig nogle, som forsøger at snyde. Det kan vi se på nogle af de kontobevægelser, der relativt hurtigt herefter kommer. Det er ikke banken som sådan, der bliver snydt. Det er faktisk vores allesammens fælleskasse, der bøder for det her, siger Anders Dam.

40-43 milliarder kroner i mistænkelige transaktioner

Antallet af

indberetninger
slår igen i år rekord, hvor
Bagmandspolitiet
forventes at modtage over 30.000 indberetninger om mistænkelige
transaktioner
. Det er en stigning på mere end 20 procent i forhold til 2017.

De omkring 3.000

indberetninger
, som Jyske Bank har foretaget det sidste år, drejer sig om knap 240.000 mistænkelige
transaktioner
. I alt har Jyske Bank
indberettet
mistænkelige overførsler for 4,3 milliarder kroner.

Og da Jyske Banks forretning udgør omkring 10 procent af

branchen
, lyder Anders Dams vurdering, at der i år vil blive
indberettet
mistænkelige
transaktioner
for et kæmpe milliardbeløb.

- På samfundsplan er mit gæt, at der er

indberettet
mistænkelige
transaktioner
for 40-43 milliarder kroner inden for de sidste 12 måneder, og det, synes jeg, er skræmmende og urovækkende højt tal.

Facebook
Twitter