Bankdirektør vil kriminalitet til livs ved at afskaffe kontanter

Kontanter gavner terror, sort økonomi og narkokriminalitet, mener Jyske Banks direktør.

Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam foreslår, at politikerne nedsætter en kommission, der kan udrede fordele og ulemper ved et kontantløst samfund. (© DR Nyheder)

De elektroniske betalingsformer er efterhånden så udbredte i Danmark, at næste skridt er helt at afskaffe udstedelsen af mønter og sedler.

Det vil være et effektivt våben mod blandt andet bankrøverier, narkokriminalitet, hvidvask, socialt bedrageri og sort arbejde, skriver Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam i en kronik i Jyllands-Posten.

- Hvis Folketinget ved lov forbyder brugen af kontanter som betalingsmiddel i Danmark fra 1. januar 2025, vil vi samfundsmæssigt opnå en række fordele og kun ganske få ulemper. Danmark bliver foregangsland på området for elektroniske betalinger, som reelt bare er pengeoverførsler fra én bankkonto til en anden, men som er en effektiv måde at bekæmpe økonomisk kriminel adfærd, skriver han i kronikken.

Ifølge Anders Dam tilsiger logikken, at efterspørgslen efter sedler og mønter skulle falde i takt med at flere bruger digitale betalingsformer. Men det modsatte er sket – og dét er der en forklaring på.

- Behovet for betalingsmidler i den sorte økonomi er tiltaget gennem årene, ligesom interessen for udokumenterbar værdiopbevaring i almindelighed er øget i et forsøg på at undgå beskatning og modregning i sociale ydelser, skriver han.

Mindre kriminalitet og sort arbejde i Danmark

Et kontantløst samfund vil ifølge Anders Dam forhindre besværliggøre eller forhindre kriminelle og lyssky handlinger. Risikoen for at blive afsløret bliver simpelt hen større uden kontanter.

- Elektroniske betalinger efterlader sig nemlig altid et kontospor, der efterfølgende kan dokumentere, at der er foregået en transaktion mellem betaler og betalingsmodtager, som parterne kan blive bedt om at gøre rede for, skriver han.

Hvis al betaling foregik elektronisk, ville omfanget af narkokriminalitet, berigelseskriminalitet og prostitution falde, fordi det gør det besværligere at omsætte "varerne" uden at efterlade sig spor.

Samtidig vil der blive udført mindre sort arbejde, fordi afregningen kun kan foregå i naturalier, da der ikke længere findes sedler og mønter.

Bedre overvågning af hvidvask og terrorfinansiering

Anders Dam peger også på, at banker og myndigheder får lettere ved at overvåge hvidvask af penge i et kontantløst samfund.

De danske pengeinstitutter indberetter årligt 20.000 til 25.000 mistænkelige transaktioner – hvoraf hovedparten involverer kontante transaktioner, fordi større kontante transaktioner per definition altid er mistænkelige, skriver Anders Dam.

I Jyske Bank alene bliver der årligt brugt 200 årsværk på overvågning og indberetninger til myndighederne.

- Terrorfinansiering vil også blive besværliggjort, hvis nogen skulle forsøge at gøre det med danske kroner. Den lettere bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vil give store besparelser hos politiet og i pengeinstitutterne, som p.t. bruger enorme ressourcer på at afsløre/indberette mistænkelige transaktioner.

Samfundet sparer udgifter til kontanter og forsikringer

Udover at samfundet sparer penge på bekæmpelse og konsekvenser af kriminalitet, peger Anders Dam på, at der samtidig er en gevinst ved, at Nationalbanken sparer udgifterne ved at forsyne samfundet med sedler og mønter.

Anders Dam peger desuden på en række andre fordele. Kontantbetalinger er ifølge bankdirektøren dobbelt så dyre at håndtere som elektroniske betalinger.

Og derudover kan der spares penge på forsikringer og forebyggende foranstaltninger mod røveri mod banker, pengetransporter, kiosker og supermarkeder.

Helt konkret foreslår bankdirektøren, at der bliver nedsat en kommission, som kan afdække fordele og ulemper ved det kontantløse samfund – og at kommissionens rapport bør udkomme inden 2019.

- Går det, som jeg tror, kan vi bruge perioden fra år 2020-2024 til at planlægge og gennemføre omstillingen overalt i samfundet, således at Danmark er kontantfrit fra 1. januar 2025, skriver Anders Dam.