Banker blev advaret om Bagger-svindel i 2003

Danske Bank og Nordea blev advaret om mulig svindel i IT Factory helt tilbage i sommeren 2003. Alligevel fortsatte de med at poste millionbeløb i IT Factory og Stein Bagger.

En række danske banker, anført af Danske Bank og Nordea, fik i sommeren 2003 tilsyneladende klar besked om, at der var fiktive fakturaer i IT Factory og at selskabets direktør Stein Bagger ikke var til at stole på. Det oplyser TV AVISEN.

Alligevel fortsatte både Danske Bank og Nordea med at poste penge i selskabet, så de i dag står til tab på mange hundrede millioner kroner. Alene Danske Bank risikerer et tab på 347 mio. kr., mens Nordea har 23 mio. kr. i klemme.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på hele sagsforløbet, så er det udtryk for dårlig bankdrift, siger Caspar Rose, ekspert i selskabsret på Handelshøjskolen i København.

Uregelmæssigheder i 2002Flere centralt placerede kilder bekræfter over for DR Nyheder, at både den daværende bestyrelse og revision i IT Factory opdagede uregelmæssigheder i selskabet allerede i 2002.

På papiret leverede Stein Bagger en pæn omsætning, men det kneb med at få penge i kassen. I bestyrelsen bredte der sig desuden en fornemmelse af, at nogle af de fakturaer, Stein Bagger kunne fremvise, ikke var reelle.

Mistanken blev til vished, da selskabets revisor PriceWaterhouseCoopers i foråret 2003 nægtede at godkende Stein Baggers udkast til årsregnskab for 2002. Ifølge centrale kilder skete det, fordi revisorerne kunne konstatere, at halvdelen af omsætningen var fiktiv eller fejlposteret.

Underlagt tavshedspligt- Jeg kan bekræfte, at vi var revisorer for IT Factory i 2002/03 og at vi havde påbegyndt revisionen for 2002, men at regnskabet aldrig blev færdiggjort, siger Carsten Gerner, Adm. direktør i Price Waterhouse Coopers.

Direkte adspurgt, om han kan bekræfte, at der var tydelige tegn på fiflerier med 2002-regnskabet, svarer han:

- Det kan jeg ikke oplyse noget om, fordi vi er underlagt tavshedspligt.

Efter revisorernes indgriben viste 2002-regnskabet et underskud, og bestyrelsen så ikke anden udvej end at erklære IT Factory konkurs.

Trak stikket ud- I bestyrelsen mistede vi efterhånden al tillid til Stein Bagger og IT Factory. Derfor besluttede vi at trække stikket. Der var også tegn på fiflerier, siger daværende bestyrelsesmedlem, Søren Hougaard til DR Nyheder.

S?ren Hougaard: I bestyrelsen mistede vi efterh?nden al tillid til Stein Bagger og IT Factory. (© DR)

Han blev sammen med advokat Erik Malberg sat ind i IT Factorys bestyrelse i september 2002 af fire banker, Danske Bank, Nordea, Amagerbanken og Spar Nord. Det skete da IT Factorys daværende ejer, 2M Invest, krakkede med et brag.

De fire banker stod til at tabe 4-500 mio. kr. på 2M Invests konkurs, og i et forsøg på at begrænse tabet, fik Erik Malberg og Søren Hougaard til opgave at gøre IT Factory salgsmodent.

Havde ikke tillid til BaggerEfter at tilliden til Stein Bagger endegyldigt var bristet, blev IT Factory erklæret konkurs den 6. juni 2003. Centralt placerede kilder, bl.a. i de involverede banker, bekræfter over for DR Nyheder, at Erik Malberg og Søren Hougaard orienterede de fire banker om baggrunden for konkursen, herunder fortalte, at de ikke længere havde tillid til Stein Bagger.

- Alle omkring bordet måtte kunne regne ud, at man ikke kunne stole på Stein Bagger, bekræfter Søren Hougaard i dag.

Hans kollega i bestyrelsen, advokat Erik Malberg, bekræfter, at der fandt uregelmæssigheder sted i IT Factory:

Konkret mistanke til faktura- Der opstod konkret mistanke om, at der i hvert fald i et tilfælde var udstedt en større faktura, som ikke dækkede en reel leverance. Men på trods heraf var fakturaen blevet belånt, siger Erik Malberg og tilføjer: - Det gav anledning til en politianmeldelse.

S?ren Hougaard: I bestyrelsen mistede vi efterh?nden al tillid til Stein Bagger og IT Factory. (© DR)

På Handelshøjskolen i København undrer Caspar Rose sig over, at Danske Bank overhørte alle alarmsignaler og fortsatte med at pumpe penge i IT Factory:

-Når man sidder inde med en viden om, at Stein Bagger er en mand, man ikke skal handle med, forekommer det meget underligt, at man efterfølgende begynder at bevilge store lån på baggrund af nogle leasingkontrakter, som åbenbart er falske og hvor man ikke har tjekket, at aktiverne rent faktisk foreligger. Det er jeg meget overrasket over, siger Caspar Rose.

Genopstod få uger efterIfølge revisor Thorbjørn Helmo Madsen er der tale om 'dårligt bankhåndværk'.

- Når man får advarsler fra to kompetente personer om at en anden person virker om ikke kriminel så i hvert fald utroværdig, jamen så burde man stoppe og ikke låne flere penge til vedkommende, siger Thorbjørn Helmo Madsen, der er direktør i revisionsselskabet Time Vision.

Efter konkursen i juni 2003 genopstod IT Factory få uger senere - nu med Stein Bagger og Asger Jensby som eneejere - og med Danske Bank som bankforbindelse. Og på trods af den dystre forhistorie lånte Danske Bank millioner til IT Factory og var dermed med til at finansiere, hvad der senere viste sig at være en udspekuleret leasingfidus. Til gengæld ville hverken Amagerbanken eller Spar Nord efter konkursen røre IT Factory med en ildtang og smækkede kassen i.

To banker sagde fraSpar Nords administrerende direktør Lasse Nyby bekræfter, at 'Spar Nord Koncernen ikke har haft engagement med IT Factory efter juni 2003'. Derudover ønsker han ikke at kommentere sagen. Centrale kilder i Spar Nord bekræfter imidlertid over for DR Nyheder, at det i juni 2003 stod klart for banken, at 'Stein Bagger ikke var til at stole på'.

Heller ikke Amagerbanken vil udtale sig. Amagerbanken indgav ellers i november 2003 en politianmeldelse mod Stein Bagger for dokumentfalsk og bedrageri. Det skete, fordi banken havde opdaget, at en aftale om betalingshenstand på to fakturaer, som Stein Bagger i 2002 havde stillet som sikkerhed for en udvidelse af kassekreditten, var fiktiv.

Ingen kommentarerDanske Bank ønsker ikke at kommentere forløbet op til IT Factorys konkurs i 2003, herunder de advarsler, de angiveligt fik fra de to personer, de selv havde sat ind i IT Factorys bestyrelse.

- Danske Bank har ingen kommentarer. Sagen om IT Factory går nu sin gang i retssystemet, hedder det i en erklæring fra Danske Bank.

Uvidende om ulovlighederNordea oplyser, at man ikke kan afvise, at der blandt kreditorerne var mistillid til den måde, IT Factory blev drevet på i juni 2003, men Nordea afviser at være vidende om deciderede ulovligheder i IT Factory forud for konkursen.

Nordea Leasing belånte senere IT Factorys leasingkontrakter og står til at miste 23 mio. kr.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532ed38f6187a20a446ce7fb