Banker: Her giver skattely god mening

Offshoreselskaber er ikke nødvendigvis lig med skattesnyd, siger de danske banker.

Der er også legitime grunde til at have selskaber i skattelylande, fortalte de danske banker under offentlig høring om skattelylande på Christiansborg. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

- Der er ikke en til en relation imellem offshoreselskaber og skatteunddragelse.

Sådan sagde Nordeas danske chef for privatkunder Torben Laustsen under den offentlige høring på Christiansborg om bankernes rolle omkring selskaber, der ligger i skattelylande.

De øvrige deltagere fra bankverdenen, Danske Bank og Jyske Bank, bakkede op om pointen.

- Der kan være gode, legitime grunde til at oprette selskaber offshore, sagde Jyske Banks direktør for de private internationale kunder Jens Lauritzen.

Hvornår er det legitimt?

DR Nyheder har bedt Nordea og Jyske Bank om at komme med konkrete eksempler på tilfælde, hvor de mener, at der er legitime grunde til at oprette virksomheder offshore i skattelylande.

 1. 1

  Ejendomme: Det kan være kunder, der har en udlejningsejendom, hvor der kan være nogle regnskabs- og skattemæssige fordele ved at eje ejendommen gennem en oprettet virksomhed i et skattelyland. Hvis et vennepar for eksempel beslutter sig for at købe en ejendom sammen, vil det være nemmere og billigere at købe ejendommen igennem en virksomhed. Hvis en af parterne ønsker at udtræde, kan man bare omfordele aktierne i stedet for at skulle igennem en lang og dyr tinglysningsproces.

 2. 2

  Arv: Hvis man ønsker, at skabe klarhed over, hvilke arvinger, der skal arve hvad. Her ser man typisk, at man laver en fond og sætter børnene ind som beneficiaries. Fonden bliver placeret i et skattelyland.

 3. 3

  Investeringsselskab:For at få penge til at avle flere penge, placerer mange pengene i investeringsselskaber. Selskabsskatten er i mange skattelylande ganske lav – det kan være en fordel. Derudover kan investorer i multinationale investeringsfonde og selskaber nyde fordel af, at de ikke bliver dobbeltbeskattet, når de skal have deres afkast udbetalt. Er investeringsfonden placeret i et skattelyland, skal den danske investor udelukkende betale skat i Danmark af afkastet. Hvis investeringsfonden lå i et land, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale, skal der betales skat både i det land, hvor fonden ligger i, og skat af afkastet i Danmark.

 4. 4

  Diskretion: Mange velhavende og offentligt kendte personer vælger at placere deres penge i skattely på grund af skattelylandenes manglende offentlighed omkring, hvem der ejer hvilke virksomheder og hvor mange penge, der i øvrigt ligger i disse virksomheder. Det kan være en fordel, hvis man ikke har lyst til at offentligheden skal kende hele ens formue. Der kan også være et sikkerhedsaspekt, hvis den velhavende bor i et land, hvor kriminelle har gjort kidnapninger til en levevej.

Det er altså bankernes bud på legitime grunde til at oprette selskaber i skattely.

Men hvordan sikrer bankerne, at deres kunder bruger de her selskaber legitimt og ikke bruger dem til at snyde i skat

- Virksomheden skal naturligvis have en selskabskonto hos os. Og per 1. januar i år er der automatisk udveksling af oplysninger med hjemlandenes skattemyndigheder, så der er fuld transparens, uanset om selskabet ligger i Panama eller Frankrig, siger Nordeas kommunikationschef i Nordea Luxembourg, Jonas Torp.

Jyske Banks direktør for de private internationale kunder, Jens Lauritzen, vurderer, at flere kunder vil benytte skattely fremover.

- Vi skal vænne os til at sige, at det er en måde, som flere og flere mennesker vil agere på. Det skal naturligvis være lovligt, det de laver, og så skal de sikre sig, at de aktiviteter, de har i de pågældende selskaber, bliver tilgængelige for de myndigheder, der har interesse i dem.

Se hele høringen, hvor bankerne var i den varme stol i Landstingssalen i Folketinget.