Bankerne efter hvidvaskpakke: Bagmandspolitiet mangler muskler

Grebet om bankerne bliver strammet med en politisk pakke mod hvidvask. Men der mangler ressourcer til Bagmandspolitiet, siger bankerne selv.

I en række sager har de danske banker vist sig som 'lette ofre' i forbindelse med massiv hvidvask af udbytte fra kriminalitet. Blandt andet panama-papirerne, Moldova-sagen og en sag om Danske Banks filial i Estland har sat bekymrende furer i panden på politikerne. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

Der har ikke været godt nok fokus på hvidvaskområdet.

Det erkender bankerne ovenpå dagens politiske lancering af en hvidvaskpakke.

- Der har ikke været tilstrækkeligt godt fokus, siger Kenneth Joensen, der er juridisk direktør hos Finansdanmark, bankernes brancheorganisation.

Han peger på, at der lige nu sidder over 1.000 personer i de danske banker, som arbejder med bankernes efterlevelse af de komplicerede regler på området.

- Der er sket rigtigt meget, siger han.

Ikke flere midler til Bagmandspolitiet

Med en række initiativer vil et politisk flertal udstikke hårdere straffe og skærpe kontrollen med bankerne.

Blandt andet får Finanstilsynet mulighed for helt at inddrage tilladelsen til at drive bank, hvis den groft overtræder hvidvasklovgivningen.

- Der er lagt op til en lang række skærpelser på det her område. Vi skal overholde de her regler. Og vi vil bidrage, siger Kenneth Joensen.

Han undrer sig dog over, at der ikke er flere midler til Søik, i daglig tale Bagmandspolitiet, med i pakken.

Siden bankerne tog skeen i den anden hånd og begyndte at indberette mistænkelige transaktioner, er antallet af indberetninger til Bagmandspolitiets såkaldte Hvidvasksekretariat mere end firedoblet.

- I samme periode er bemandingen af Bagmandspolitiet ikke steget tilsvarende. Vi havde gerne set en ressourceforøgelse hos Søik. Det er vigtigt, at det, vi sender til myndighederne, bliver gennemgået, siger Kenneth Joensen.

Spørgsmålet om flere ressourcer til Bagmandspolitiet drøftes i politiforligskredsen, står der i aftalen.

Til gengæld er der i den politiske aftale lagt op til flere midler til Finanstilsynet, som blandt andet skal sikre, at bankerne risikovægter sine kunder ordentligt.